Photo by Mikail Duran on Unsplash
12. سپتامبر 2022

مواد مخدر و اینترنت: استفاده جوانان در هامبورگ چگونه است؟

جوانان در هامبورگ نسبت به چهار سال پیش کمتر به سیگار یا مشروبات الکلی دسترسی دارند. “نظرسنجی SCHULBUS” در مورد رفتار اعتیاد‌آور دانش‌آموزان ۱۴ تا ۱۷ ساله این موضوع را نشان می‌دهد. 

هر چه دیرتر شروع کنید، خطر اعتیاد کمتر می‌شود

برای مقایسه: در سال ۲۰۰۵، حدود ۸۴ درصد از همه جوانان حداقل یکبار در زندگی خود الکل مصرف کرده بودند. این تعداد در سال ۲۰۲۱ فقط ۶۰٪ بود. همچنین کمتر از یک سوم از جوانان در هامبورگ تا به حال سیگار کشیده‌اند. از دیدگاه محققان اعتیاد، این یک موفقیت بزرگ است. به هر حال، هر چه جوانان دیرتر برای اولین بار الکل، تنباکو یا حشیش را امتحان کنند، خطر وابستگی آنها کمتر می‌شود.

نوجوانان در طول روز حدود ۵ ساعت در اینترنت به سر می‌برند

از دیدگاه محققان اعتیاد، قابل توجه است که جوانان روز به روز نه تنها در اینترنت گشت و گذار می‌کنند، بلکه به آن وابسته‌تر می‌شوند. وابستگی “مشکل‌دار” به این معنی که آنها از دوستان ، خانواده، وظایف و خواب خود غفلت می‌کنند و بدون اینترنت عصبی و بی‌قرار هستند. بر اساس این مطالعه، نسبت دختران و پسرانی که بیش از حد با گوشی‌های هوشمند، تبلت و لپ تاپ در اینترنت به سر‌ می‌برند، از ۱۴ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۲۲٪ در سال ۲۰۲۲ رسیده است. بر اساس این تحقیقات جوانان در هامبورگ به طور متوسط ۵٫۲ ساعت در روز را در اینترنت سپری می‌کنند.

“نظرسنجی SCHULBUS” هر سه سال یکبار

هر سه سال یک بار، محققان به عنوان بخشی از “نظرسنجی SCHULBUS” در بین دانش آموزان ۱۴ تا ۱۷ ساله نظرسنجی انجام می دهند. امسال تقریباً ۲۰۰۰ جوان، پرسشنامه را بدون حضور معلمان در کلاس درسی پر کردند. علاوه بر این، پاسخ های حدود ۱۶۰ معلم و حدود ۲۴۰ والدین در این مطالعه گنجانده شده است.