Foto: Jalal Hussaini
16. فوریه 2024

افزایش چشم‌گیر جرایم ناشی از تنفر در هامبورگ که گزارش نشده‌‌اند

بر اساس یک مطالعه جدید، تعداد جرایم ناشی از تنفر در هامبورگ بسیار بیشتر از موارد گزارش شده است. این موضوع در بین افرادی که ظاهر خارجی دارند یا به زبان دیگری صحبت می کنند، بیشتر دیده می‌شود. همچنین افراد مسلمانان یا یهودی، همجنس‌گرا یا ترنس‌جندر، گزارش‌های بیشتری از تبعیض ارائه می‌دهند.

توهین به سیاست‌مداران

این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که افراد ترنس و همجنس‌گرا در هامبورگ به طور ویژه تحت تأثیر خشونت قرار دارند. یک نفر از هر چهار نفر در این گروه گفته‌اند که مورد حمله جنسی قرار گرفته‌اند. از طرف دیگر نیز تقریباً ۶۰ درصد از سیاستمدارانی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، به دلیل کارشان توهین یا تهدید دریافت کرده‌اند.

پیامدهای این جرایم جدی است، زیرا بخش قابل توجهی از قربانیان احساس ناامنی می‌کنند، منزوی می‌شوند و اعتماد خود را به نهادهای دولتی از دست می‌دهند. مهم است که به خاطر داشته باشیم که این جرایم نه تنها غیرقانونی هستند، بلکه عواقب عمیقی بر قربانیان دارند. اگر شاهد یا قربانی تبعیض یا جنایت ناشی از تنفر بوده‌اید، لطفاً آن را به پلیس گزارش دهید.

تظاهرات بزرگ علیه افراط گرایی راست در هامبورگ در ۲۵ فوریه

جنبش حفاظت از آب و هوا “جمعه ها برای آینده” در تاریخ ۲۵ فوریه فراخوانی به تظاهرات علیه افراط‌گرایی راست در هامبورگ داده است. پلیس انتظار حضور حدود ۳۰ هزار نفر در ایستگاه قطار دمتور را دارد. این سومین تظاهرات بزرگ علیه افراط‌گرایی راست در هامبورگ طی چند هفته اخیر است. در رویدادهای قبلی، تعداد افراد بیشتری نسبت به تعداد ثبت شده به خیابان‌ها آمدند. همچنین در این روز در سایر شهرهای آلمان نیز تظاهرات‌هایی برنامه‌ریزی شده است.

گزارش‌های دیگر در مورد نژاد‌پرستی را اینجا یا در زیر مطالعه کنید.

چقدر باید از حملات نژاد‌پرستی و تغییر جو سیاسی در آلمان ترسید؟

واکنش‌ کاربران به گزارش نژادپرستی