در اعتراض به نسل‌کشی هزاره‌ها، نقض حقوق بشر و سرکوب زنان و دختران در افغانستان، شماری از شهروندان افغانستان، روز یک‌شنبه ۲۱ جنوری، در شهرهای مختلف جهان از جمله برلین، پایتخت آلمان گردهم آمدند و صدای خفه شده هم‌وطنان خود در داخل افغانستان را فریاد زدند.

اشتراک کنندگان، با حضور در این تظاهرات، همبستگی خود را با هموطنان شان در داخل افغانستان اعلام کرده و خواهان توجه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدند.

24. ژانویه 2024

تظاهرات جهانی در اعتراض به نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان

در اعتراض به نسل‌کشی هزاره‌ها، نقض حقوق بشر و سرکوب زنان و دختران در افغانستان، شماری از شهروندان افغانستان، روز یک‌شنبه ۲۱ جنوری، در شهرهای مختلف جهان از جمله برلین، پایتخت آلمان گردهم آمدند و صدای خفه شده هم‌وطنان خود در داخل افغانستان را فریاد زدند. اشتراک کنندگان، با حضور در این تظاهرات، همبستگی خود… Read more »