Foto: Canva Pro
29. آگوست 2023

والدین تحت فشار به خاطر هزینه‌های زیاد شروع مدارس

دانش‌آموزان کلاس اول در اکثر مدارس ابتدایی از امروز سه‌شنبه شروع به آغاز تدریس کردند و بسیاری دیگر از دانش‌آموزان دیگر کلاس‌ها از هفته قبل به مدارس برگشتند. این در صورتی است که برای بسیاری از والدین، خرید‌های ضروری برای فرزندانشان یک چالش واقعی است. 

لیست‌های بلند و بالای مدارس

والدین عموما از معلم‌ها یا دفاتر مدارس لیست‌های بلند بالایی دریافت می‌کنند که باید برای مدرسه کودکشان آماده کنند. در این لیست‌های اغلب دقیقا نوشته شده که بچه‌ها چه چیزهایی باید بیاورند،‌از یک مداد با نوک بزرگتر تا دمپایی. در بدترین حالت‌ها نیز کسانی که وسیله‌ای را نداشته باشند، احساس بیرونی بودن را در بین دیگران پیدا می‌کنند. 

وسایل گران و گرانتر می‌شوند

 سون کویرینگ از اتحادیه آموزش و علم (GEW) می‌گوید:« این نیز احساس کاهش ارزش خاصی ایجاد می‌کند.» علاوه بر این، بسیاری از وسایل گران شده‌اند، به عنوان مثال کاغذ بیش از ۱۳٪ گران شده است. در کنار کاغذ نیز وسایل مدارس کودکان نیز هر روز گران‌تر می‌شوند . اگر چه کمک‌های مالی از بسته آموزشی و مشارکتی برای والدینی که پول شهروندی دریافت می‌کنند وجود دارد،‌ اما فقط در صورت درخواست می‌توان گرفت که اغلب کافی نیز نمی‌باشد.