20. ژانویه 2023

خشونت در برابر کودکان؛ تبادل اطلاعات پزشکی در موارد مشکوک باید تسهیل شود

تغییر در قانون «رازداری پزشکی» در هامبورگ می‌تواند کمک کند که کودکان به‌صورت بهتر از خشونت و سوء استفاده محافظت شوند. کمیته صحت/بهداشت مجلس ایالتی هامبورگ نیز پیش از این برای اصلاح این قانون چراغ سبز نشان داده‌بود.

انجمن صحی/پزشکی هامبورگ با آوردن یک مثال عملی در این زمینه به NDR توضیح داد: در بعضی از موارد، متخصص کودکان کودک را معاینه می‌کند و در بدن کودک کبودی می‌بیند، آن هم در جاهایی از بدن که به ندرت هنگام بازی‌های کودکانه آسیب می‌بینند. داکتر مشکوک می‌شود، اما والدین با آوردن بهانه‌های گوناگون به سادگی نزد پزشک دیگر می‌روند و مسئله تمام می‌شود. زیرا قانون به این پزشک اجازه نمی‌دهد از همکار خود بپرسد که پرونده را چگونه ارزیابی می‌کند. به گفته این انجمن، محرم ماندن اطلاعات پزشکی (رازداری پزشکی) در هامبورگ در حال حاضر به این مقیاس جدی است.

کودکان باید بهتر از خشونت محافظت شوند

با تغییر قانون، در صورت وجود سوء ظن در مورد به خطر انداختن رفاه و سلامت کودکان، باید تبادل این اطلاعات پزشکی در هامبورگ تسهیل شود. کلودیا هاوپت از انجمن حرفه‌ای داکتران/پزشکان اطفال در هامبورگ در مورد تسهیل تبادل اطلاعات پزشکی به عنوان گام مهمی برای حمایت از کودکان صحبت کرد. خانم هاوپت گفت که در کلینیک خود نیز چندین بار در سال کودکانی را می‌بیند که به گمان او مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

تغییر برنامه‌ریزی شده در قانون، موضوع بحث مجلس

تبادل اطلاعات بین پزشکان اطفال و ادارات رفاه جوانان چند سال پیش آسان‌تر شد. حال صحبت از مواردی است که پزشکان می‌خواهند قبل از این که اداره رفاه جوانان را از این مسئله آگاه بسازند با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند. به گفته مقامات اجتماعی، تغییر این قانون قرار است تا چند هفته آینده توسط مجلس ایالتی هامبورگ تصویب شود.

Image by Anemone123 from Pixabay