Photo: Pylyp Sukhenko on Unsplash
1. آگوست 2022

شروع دوره‌های فنی و حرفه‌ای (اوسبیلدونگ) با جاهای خالی فراوان در هامبورگ

از امروز دوشنبه برابر با اول اگوست، سال جدید آموزشی حرفه‌ای ( اوسبیلدونگ ) برای هزاران کار‌آموز مختلف در هامبورگ شروع می‌شود اما این در صورتی است که هنوز کمبود کار‌آموز بیشتر از گذشته احساس می‌شود. طبق گزارش بازرگانی، کمبود کارگر ماهر در هامبورگ تا سال ۲۰۳۵ به بیش از ۱۳۰ هزار نفر خواهد رسید و این موضوع نگرانی‌هایی را بین مسئولین بوجود آورده است.

جستجو از کارآموز IT تا آشپز رستوران

آسترید نیسن اشمیت از اتاق بازرگانی می‌گوید که هر کس که هنوز نتوانسته ثبت نام کند می‌تواند از اول سپتامبر یا اول اکتبر شروع کند. امسال نیز بورس کار‌آموزی IHK بیش از ۱۴۰۰ جای خالی را گزارش می‌دهد.:« ما تقریبا در همه زمینه‌ها جستجو می‌کنیم. بیشتر در بخش تجارت و سپس در حوزه‌های تدارکات، کارمندان کشتیرانی، بخش IT و همچنین آشپزان برای بخش رستوران‌داری.» 

جای خالی در کارهای فنی 

امسال در بخش صنایع دستی حدود ۷۰۰ جای خالی وجود دارد که می‌توانید با کلیک کردن در اینجا به سایت مربوطه بروید. مسئولین این مراکز آموزشی به دنبال جوانان به ویژه در بخش‌های تهویه‌هوا، لوله‌کشی، گرمایش و ساخت و ساز سقف هستند. اتاق‌های تجاری بخش کارهای فنی انتظار موج بزرگی از سفارشات شرکت‌ها را دارند.