Photo: epd-bild/Nancy Heusel
13. دسامبر 2021

بدون خارجی‌ها مراقبت از سالمندان به سختی امکان‌پذیر است

 آمار آژانس اشتغال فدرال نشان می‌دهد که تعداد کارکنان مراقبت از سالمندان از خارج در حال افزایش است. به گفه این آژانس، تقریبا ۶۰ درصد از مهاجران از کشورهای غیر اتحادیه اروپا، به ویژه از بالکان در این بخش مصروف کار اند. تعداد کارکنان مراقبت از سالمندان از خارج از کشور از سال ۲۰۱۳ به حدود ۵۰۰۰۰ نفر افزایش یافته است. بر اساس داده‌های آژانس استخدام فدرال است که در دسترس MiGAZIN قرار گرفته، نشان می‌دهد که  تقریبا ۳۰۰۰۰ از این افراد در مراقبت از سالمندان تخصص دارند.

نسبت خارجی هایی که از سالمندان مراقبت می‌کنند بین مارس ۲۰۱۳ و مارس ۲۰۱۹ از ۶.۶ درصد به ۱۳.۲ درصد افزایش یافته است. در همین دوره، سهم اتباع خارجی در میان آن دسته از کارمندان مشمول حق بیمه تامین اجتماعی در آلمان از ۷.۶ به ۱۲.۱ درصد افزایش یافت، همانطور که آمار آژانس فدرال نشان می‌دهد: در سال ۲۰۱۹، از ۳۳.۳ میلیون کارمند در آلمان، کمی بیش از چهار میلیون نفر خارجی بودند.

.همانطور که آژانس کار فدرال معلومات می‌دهد، از حدود ۵۰۰۰۰ نفر با پاسپورت خارجی که بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ بیشتر در مراقبت های طولانی مدت مشغول به کار هستند، ۲۰۰۰۰ نفر از کشورهای اتحادیه اروپا و ۲۸۰۰۰ نفر از کشورهای غیر اتحادیه اروپا آمده اند.  مراکز مراقبت از سالمندان چندین سال است که کارمندان ماهر را از کشورهای دیگر با موفقیت جذب می‌کنند.

بنیاد حمایت از بیماران اظهار داشت که این اعداد تنها “بخش کوچکی از واقعیت” را نشان می‌دهد. یوگن بریش، عضو هیئت مدیره این بنیاد، گفت که تا ۳۰۰۰۰۰ کارگر از شرق و جنوب شرق اروپا که در خانه‌ها مصروف کار اند، در هیچ آمار رسمی ثبت نمی‌شود. بیش از سه میلیون نفر که نیاز به مراقبت دارند در خانه زندگی می‌کنند.

Photo: