Photo: epd-bild/Christian Ditsch
3. می 2021

تظاهرات روز کارگر: درگیری بین پلیس و مردم

با وجود ممنوع کردن تظاهرات گسترده در روز کارگر توسط دادگاه هامبورگ، باز هم صد‌ها نفر به خیابان‌ها آمدند. ماموران پلیس نیز برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان در Rote Flora  شانزه فیرتل،از دستگاه‌های بزرگ آبپاش استفاده کردند.

نظر به گزارش‌ها بعد از ظهر یکشنبه، حدود ۳۰۰ نفر بدون رعایت فاصله مناسب در پیازا مقابل مرکز خودمختار چپ جمع شدند. پلیس بعد از چندین تذکر برای ترک منطقه، مجبور به استفاده از دو دستگاه آبپاش شد. نزدیک غروب نیز دوباره حدود ۱۵۰ نفر دیگر در Schulterblatt جمع شدند. در درگیری بین پلیس و مردم، فرد مشکوک به پرتاب بطری نیز دستگیر شد. با شروع ممنوعیت رفت و آمد شبانه در ساعت ۹، همه چیز به حالت عادی برگشت. 

تظاهرات اول می: پلیس ۴۰ نفر را در پارک گلها دستگیر کرد

بعد از اینکه پلیس، تظاهرات را متوقف کرد، مظاهره کنندگان چپی با پلیس درگیر شدند. این گروه چندین بار تلاش کردند که دوباره به حالت گروه جمع شوند که با ممانعت ماموران از هم پاشیده شد. به گفته سخنگوی پلیس، یک گروه با بیش از ۴۰ نفر در پارک Planten un Blomen جمع شدند که همه توسط پلیس دستگیر شدند. 

ادامه دستگیری‌ها در تظاهرات روز کارگر

همچنین بیش از ۱۵۰ نفر از گروه “تظاهرات انقلابی اول می” در نزدیکی ایستگاه مرکزی هامبورگ با شعار “یک موج راه بینداز”جمع شدند. پلیس این گروه را به سمت سنت جورج کشاند و سپس تعدادی از آنها در نزدیکی لون مولن پارک دستگیر شدند. به گفته سخنگوی پلیس، هویت آنها شناسایی و همه جریمه شدند. یک نوجوان ۱۷ ساله که گفته می‌شود با میله آهنی به ماموران اورژانس حمله کرده بود نیز دستگیر شد. 

انتقاد احزاب چپ و سبزها از رفتار پلیس

حزب چپ استفاده پلیس از دستگاه آبپاش را به شدت مورد انتقاد قرار داد. سخنگوی این حزب از دولت هامبورگ خواست تا علت چنین رفتاری را توضیح دهد. به نظر او چنین شیوه برخوردی، باعث شدیدتر شدن بیخودی اوضاع شده است. رییس حزب سبزها نیز از شیوه برخورد پلیس انتقاد کرده و باور دارد که تصاویر درگیری پلیس با مردم سوال برانگیز خواهد بود. این در صورتی است که پلیس هامبورگ، عملیات خود را موفقیت آمیز توصیف کرد.