مصاحبه شیرین عبادی، حقوق‌دان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل با وبسایت خبری امل
همچنین در روز سه‌شنبه 06.04.2021 ساعت 19:00 خانم عبادی به صورت آنلاین در همایش بزرگ “روزهای تبعید” که توسط بنیاد کوربر برگزار خواهد شد، حضور خواهند داشت.

3. آوریل 2021

مصاحبه شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل با وبسایت خبری امل

مصاحبه شیرین عبادی، حقوق‌دان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل با وبسایت خبری امل همچنین در روز سه‌شنبه 06.04.2021 ساعت 19:00 خانم عبادی به صورت آنلاین در همایش بزرگ “روزهای تبعید” که توسط بنیاد کوربر برگزار خواهد شد، حضور خواهند داشت.