©Mutaz Enjila
3. دسامبر 2020

نتایج یک تحقیق: بحران کرونا ضربه شدیدی به شرکت‌های هامبورگی وارد کرده است

نتایج یک تحقیق که از سوی «Commerzbank» انجام شده نشان می‌دهد که بیش از یک شرکت از هر سه شرکت فعال در هامبورگ از نظر اقتصادی به شدت تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته و از هر شش شرکت، یکی آن‌ها از وجود این بحران هراس دارند. در این نظر سنجی صدها کارآفرین، از فروشندگان تا مهندسین مکانیک و از رانندگان مستقل تاکسی تا معماران، در هامبورگ و مناطق اطراف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این مطالعه، سه شرکت از هر پنج شرکت در هامبورگ، از کمک‌های کرونایی این ایالت استفاده کرده‌اند. با آنکه این بسته‌های کمکی در بیشتر اوقات مقادیر زیادی را شامل نمی‌شود و فقط به چند هزار یورو خلاصه می‌شود اما به گفته نیلز هافمن از Commerzbank هامبورگ، این کمک هزینه‌ها به ویژه در مورد حفظ جایگاه‌های شغلی در بسیاری از شرکت‌ها کمک کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از آغاز بحران کرونا تاکنون، فقط شش درصد از مجموع شرکت‌ها در هامبورگ، کارمندان خود را اخراج کرده‌اند و از هر چهار شرکت یکی از آن‌ها مجبور شده تا کارمندان خود را به کار کوتاه مدت بفرستد.

شمار زیادی از کارکنان سرگرم دورکاری/کار از خانه هستند

هم‌اکنون بسیاری از کارمندان در هامبورگ و مناطق اطراف آن از خانه کار می‌کنند. این در حالیست که بر اساس این نظر سنجی، نیمی از شرکت‌های بررسی شده پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، نیز دفاتر خانگی داشتند. اما با توجه به گسترش پاندمی، اکنون، کارمندان بیشتری از این فرصت استفاده می‌کنند.

جنبه‌های مثبت بحران کرونا

این شاید شگفت انگیزترین یافته تحقیق Commerzbank در مورد تأثیرات اپیدمی کرونا در اقتصاد هامبورگ باشد. با وجود همه چالش‌ها، ۴۱ درصد از کارآفرینان که در این نظر سنجی شرکت کرده‌بودند، به مواردی مثبتی اشاره کرده‌اند که در جریان بحران کرونا به آن دست یافته‌اند. در صدر این موارد که کارفرما‌ها از آن به عنوان مزیت‌های بحران کرونا یاد کرده‌اند، استرس کمتر و ایجاد روحیه تیمی بیشتر، قرار دارد. برعلاوه، ایجاد فرصتی‌های بیشتر برای استفاده از پیشنهادهای آنلاین، که در حال حاضر برای بسیاری‌ها بیش از هر زمان دیگر ضروری است، را نیز می‌توان از جنبه‌های مثبت بحران کرونا دانست.

Foto: Mutaz Enjila