مصاحبه با داکتر غلام مشفیق: وقتی به کرونا مبتلا شدیم چه کنیم؟