Photo by Charlein Gracia on Unsplash
14. سپتامبر 2020

سوءاستفاده جنسی در مهد کودک نندورفر (منطقه هاربورگ)؟

نظر به گزارش ابند بلت، پلیس هاربورگ شدیدا مظنون به سواستفاده جنسی یکی از مربیان مهد کودکی در Nenndorf (منطقه هاربورگ) است. یک کارمند مهد کودک AWO در نندورفت ( شهرداری روزنگارتن) متهم به سوءاستفاده جنسی حداقل یک کودک در این مرکز شده است.

منطقه هاربوگ: والدین بر علیه مربیان این مرکز شکایت کرده اند.

والدین شکایت کیفری کرده اند. مدیریت مهد کودک روز جمعه افراد آسیب دیده را به یک جلسه اضطراری فراخواند. Knud Hendricks رئیس بخش رفاه و مراقبت جوانان AWO هانوفر نیز این اتفاق را تایید کرد:« یک مورد سو استفاده در اینجا گزارش داده شده است. اینکه چه تعداد از کودکان واقعاً تحت تأثیر قرار گرفته اند هنوز مشخص نیست. چندین پدر و مادر پرونده های جنایی تشکیل دادند.»

این حادثه عصر پنجشنبه حوالی ساعت 10 شب گزارش شد. پس از اینکه والدین دختر قربانی به مدیر متخصص بخش خدمات اجتماعی AWO Hannover gmbH گزارش دادند. آنها نیز مدیر این مهد کودک را مطلع ساختند. هندریکس در ادامه گفت:« حقیقت این است که به نظر میرسد اتفاقی اینجا افتاد که به هیچ عنوان نباید رخ می داد.»

از والدین خواسته شده که در جلسه اضطراری اشتراک کنند

مربی متهم از کارمندان جدید این مرکز نگهداری از کودکان بوده که در اوایل ماه آگوست کار خود را آغاز کرده است. او در این مرکز به عنوان معلم جایگزین کار می کرده و در طول چند هفته گذشته نگهداری از دو گروه کودکان را به عهده داشته است. عصر پنجشنبه بعد از اتهامات، پلیس بلافاصله در جریان قرار گرفت. به گفته هندریکس، مربی متهم روز جمعه آزاد شد. کلادیا لورنز مدیر این مهد کودک و مشاور متخصص کتی فدرسن، والدین و کارمندان را برای جلسه اضطراری به این مرکز دعوت کرده اند.

شوکه شدن کارمندان این مرکز

آقای هندریکس میگوید:« اعضای این مرکز از پیوستن یک عضو دیگر در آگوست بسیار خرسند بودند. اما آنها حالا در شوک قرار دارند.» او در ادامه گفت:« مربیان دیگر به این فکر میکنند که آیا شناخت اولیه آنها از مرد درست بوده یا اینکه می توانستند از این حادثه جلوگیری کنند.»