Photo: Jalal Hussaini
7. جولای 2020

کرونا چه تاثیری در زندگی هامبورگی ها گذاشته است؟

اینکه ویروس کرونا زندگی همه را تحت تاثیر قرار داده، موضوع جدیدی نیست. هر فردی تغییرات ناشی از این بحران را در بدن و یا محیط اطراف خود می تواند مشاهده کند. مطالعات جدید زندگی قبل و بعد از کرونا را در هامبورگ مقایسه کرده است. این آمار نشان دهنده شرایط عجیب و تغییرات زیاد در بخش های مختلف زندگی در هامبورگ میباشد.

تغییرات منفی

بیکاری

بیکاری در ایالت هامبورگ از زمان شیوع ویروس کرونا به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است. نظر به این آمار در ماه مارچ / مارس ۶۶۵۳۳ نفر در هامبورگ بیکار بودند که این تعداد در ماه جون / ژوئن به ۸۷۷۷۵ نفر افزایش پیدا کرد. این عدد ۲۳ هزار نفر یا ۳۵ ٪ بیشتر از ماه جون سال قبل میباشد.

مسافرت های هوایی

بیشترین تاثیر منفی این بحران در هامبورگ مربوط به مسافرت های هوایی است. نظر به آمار داده شده، تقریبا یک و نیم میلیون مسافر از میدان هوایی / فرودگاه هامبورگ در آپریل سال ۲۰۱۹ پرواز کردند. یک سال بعد این تعداد به ۱۳۰۰۰ نفر رسید. این یک کاهش ۹۹ درصدی را نشان میدهد که بزرگترین تاثیر منفی ویروس کرونا در هامبورگ به شمار میرود.

سقوط کامل صنعت گردشگری

قبل از کرونا ایالت هامبورگ به صورت چشمگیری مورد توجه گردشگران قرار گرفته بود. به طور متوسط همیشه در جنوری / ژانویه تقریبا ۴۷۲ هزار توریست و در فبروری / فوریه حدود ۵۶۱ هزار نفر از هامبورگ دیدن میکردند. با آمدن کرونا این آمار به صورت عجیبی سقوط کرد. تا ماه مارچ نیز حدود ۲۱۵ هزار مهمان هنوز در هامبورگ بودند ولی در ماه آپریل این تعداد به ۲۱ هزار نفر کاهش پیدا کرد. این به معنی سقوط ۹۷٪ صنعت گردشگری در هامبورگ میباشد.

تجارت خارجی ( صادرات و واردات)

صادرات و واردات هامبورگ نیز نسبت به سال قبل به شدت کاهش پیدا کرده است. در صورتی که واردات هامبورگ، خسارت چند میلیونی در یک ماه دیده است ولی صادرات هامبورگ بیشتر از ۵۰ ٪ ضربه خورده است.  فروش اجناس صادراتی در ماه آپریل سال ۲۰۱۹ تقریبا ۴.۵ میلیارد یورو بود ولی ماه آپریل امسال این فروش به ۲ میلیارد یورو رسید.

تغییرات مثبت کرونا

ثبت نام برای موتر/ اتومبیل

در سال های قبل ثبت نام موتر جدید به طور متوسط در هر ماه بین ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار دستگاه بود ولی این تعداد در ماه آپریل امسال به ۳۹۰۸ دستگاه کاهش پیدا کرد که میتوان آن را نکته ای مثبت در دوران کرونا دید. اما در ماه می امسال آمار ثبت نام خودرو به ۷۹۹۳ دستگاه دوباره افزایش پیدا کرد.

تصادف و حوادث ترافیکی کمتر

یکی دیگر از نکات کم و مثبت بحران کرونا حوادث ترافیکی است. نظر به آمار و ارقام به طور متوسط همیشه در ماه آپریل بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ حادثه ترافیکی در هامبورگ به ثبت میرسد. اما امسال این آمار در ماه آپریل به ۵۵۳ تصادف کاهش پیدا کرده است.