Foto: Nilab Langar
23. دسامبر 2019

ورزش، تحصیل و موفقیت: مهاجرت سیاه‌چالی برای دفن آرزوها نیست

از میان صدها جوانی و نوجوانی که با موج بزرگ پناهجویان درسال ۲۰۱۴ به امید داشتن زندگی انسانی و دور از جنگ و کشمکش کشور شان را ترک کرده و وارد آلمان شدند، یکی هم سید رضا مروت است.

رضا مروت توانسته در مدت چهارسال زندگی در آلمان، دریچه های روشن موفقیت را به روی خودش بگشاید و امکان آمیختن با اجتماع جدید را بطور موثر و مفید برای خود فراهم سازد.

 

او اکنون یک نوجوان توانا و با انرژی است که برای آینده روشن اش برنامه ریزی کرده است. رضا پیوستن به اجتماع جدید اروپایی را به مثابه یک سیاه چال برای ناپدید شدن و محو شدن نمی بیند بلکه تلاش میورزد تا خودش را در متن این اجتماع به درستی دریابد و موثر واقع شود.

رضا مروت متولد هفتم سپتمبر ۲۰۰۱ در افغانستان است. او آموزش های ابتدایی را در کشورش فرا گرفت اما در اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی همراه با خانواده اش به دلیل برخی مشکلات امنیتی که برای آنان بوجود آمده بود افغانستان را ترک کرد و پس از گذشتن از مسیر های دشوارگذار مهاجرت در سال ۲۰۱۵ وارد آلمان شد.

رضا در سال ۲۰۱۶ دوباره به فضای درس برگشت و در مکتب والدروف شولی (Wandsbeker-Waldorfschule) در شهر هامبورگ آغاز به ادامه آموزش نمود. او بزودی به دانش آموز ممتازی در مکتب اش بدل شد و توجه و حمایت خوب استادان و همصنفان اش را بدست آورد.

 

او دوره صنف یازدهم (MSA) را موفقانه به پایان رسانیده است و میخواهد دوره آماده گی دانشگاه (Abitur) را همچنان ادامه دهد.

سید رضا از کودکی علاقمند ورزش بود. مدت اندکی را در افغانستان به آموزش تای بوکسینگ یا موی تای پرداخت اما از اواخر سال ۲۰۱۶ بگونه منظم تمرین بوکس را در ورزشگاه سنت پاولی (FC St.Pauli) در هامبورگ آغاز کرد.

او تاکنون در مسابقات متعددی شرکت کرده است و نشان های قهرمانی را بدست آورده است.

اما همواره گام نهایی اش برای این ورزش را رسیدن به جام های قهرمانی جهانی میداند.


اوقات فراغت سید رضا را در کنار ورزش، موسیقی و کتاب پر میکند. او گیتار و کیبورد را خوب مینوازد و به مطالعه علاقمند است.

هنگامی که رضا وخانواده اش در سال ۲۰۱۷ از اداره مهاجرت آلمان جواب رد دریافت نمودند، استادان و همصنفان او برای حمایت از وی به تظاهرات پرداختند و از دولت خواستار پذیرفتن درخواست پناهنده گی خانواده وی شدند. زیرا برای آنها رضا دانش آموزی بود که نباید به این ساده گی از دست میرفت.

رضا اکنون به افق های روشنتر می اندیشد و در نخستین گام برای راه یافتن به دانشگاه تلاش می کند.

Fotos: Nilab Langar

s