Foto: Roland Magunia / Hamburger Abendblatt
23. جولای 2019

سرانجام: بخشی از مرکز شهر هامبورگ به منطقه بدون خودرو تبدیل می‌شود

یکی از مناطق مرکزی هامبورگ به منطقه بدون خودرو تبدیل می‌شود.

بنابه این گزارش، از ماه آگوست ورود خودروها به خیابان یوهانیس (Johannisstraße) و بخشی از خیابان شائوئن‌بورگر (Schauenburger Straße) به مدت سه ماه ممنوع خواهد شد. این ممنوعیت از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۱ شب برقرار خواهد بود. این پروژه آزمایشی قرار است از ۸ آگوست و بعد از اندکی ساخت‌وساز در منطقه اجرایی شود. این منطقه درواقع به منطقه Platz am Dornbusch که ورود خودرو به آن به کلی ممنوع است خواهد پیوست تا منطقه بزرگ‌تری برای عابران پیاده شکل بگیرد.

در این مدت قرار است از این خیابان‌ها برای پروژه‌های فرهنگی و هنری استفاده شود. فضاهایی برای کودکان و همین‌طور گل‌کاری بخشی از این پروژه هستند. با این وجود این خیابان‌ها به روی دوچرخه‌ها و اسکوترهای برقی (E-Roller) باز خواهند بود.

برگزارکننده این پروژه، ابتکاری به نام «مرکز شهر برای همه» (Altstadt für Alle) است. هدف ایت ابتکار جذاب‌ترین کردن منطقه اطراف Rathaus برای همه است. این سازمان به مدت یک سال با پلیس هامبورگ، همسایه‌ها، اداره حمل‌ونقل و شهرداری منطقه مذاکره کرد تا این پروژه نهایی شود. سرانجام فقط منطقه کوچکی (۱۵۰۰ متر مربع) برای این پروژه در نظر گرفته شده است. در دوران اجرای این پروژه ۳۰ تا ۴۰ جایگاه پارک خودرو از دسترس خارج می‌شوند.

این پروژه‌ حدود هشتاد هزار یورو هزینه دارد. بخش زیادی از این بودجه از صندوق شهرداری محل تامین می‌شود و در فعالیت‌های فرهنگی و هنری سرمایه‌گذاری خواهد شد.

این پروژه ۳۱ اکتبر به پایان می‌رسد و خیابان‌ها دوباره برای خودروها باز خواهند شد.

Foto: Roland Magunia / Hamburger Abendblatt