کودکان پناهنده در هامبورگ برای فرار از استرس روزمره به اسب‌سواری پناه می‌آورند. گزارش امل هامبورگ را ببینید.

22. جولای 2019

اسب‌‌سواری کودکان در هامبورگ

کودکان پناهنده در هامبورگ برای فرار از استرس روزمره به اسب‌سواری پناه می‌آورند. گزارش امل هامبورگ را ببینید.