epd-bild/Christian Ditsc
23. می 2024

تونس، مراکش و موریتانی پناهجویان را ربوده و در صحرا رها می‌کنند

بر اساس تحقیقات رسانه ای، در کشورهای شریک اتحادیه اروپا، تونس، مراکش و موریتانی، پناهجویان و مهاجران توسط نیروهای امنیتی ربوده شده و گاهی اوقات در صحرا رها می شوند. به گزارش “اشپیگل”، کشورهای اتحادیه اروپا و کمیسیون نه تنها از چنین اقداماتی اطلاع داشتند، بلکه نیروهای امنیتی مسئول را نیز تجهیز کردند. از جمله وانت و خودرو به نیروهای امنیتی این کشورها تحویل داده شده است.  Bayerischer Rundfunk و دفتر تحقیقاتی “Lighthouse Reports” در مورد این حوادث تحقیق کرده است. بیش از ۵۰ نفر از افراد آسیب دیده به خبرنگاران گفتند که چگونه در مناطق دور افتاده رها شده اند. بر اساس اطلاعات، تصاویر ماهواره ای، فیلم ها و اسناد محرمانه نیز برای تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این سه کشور، پناهجویان از کشورهای آفریقایی را در جاده یا دریا رهگیری می‌کردند، در اردوگاه ها در بازداشت نگه داشته می‌شدند و بعداً در مکان های دورافتاده رها می کردند، «گاهی در میانه بیابان”. برخی از این افراد مورد سرقت یا شکنجه قرار گرفتند.

اتحادیه اروپا با تونس، مراکش و موریتانی پیمان می‌بندد

اتحادیه اروپا در زمینه سیاست پناهندگان با تونس، مراکش و موریتانی همکاری می کند. این سه کشور توقفگاه مهمی در مسیر اروپا برای پناهندگان و مهاجران آفریقایی هستند. سال گذشته، اتحادیه اروپا با تونس موافقت کرد که از جمله موارد دیگر، مدیریت بهتر مهاجرت است. در مقابل، به این کشورقول کمک مالی داده شد. قرارداد مشابهی در اوایل ماه مارچ/مارس با موریتانی منعقد شد.

پیش از این، کمیسیون اتحادیه اروپا به موریتانی قول کمک مالی به ارزش ۲۱۰ میلیون یورو را داده است و می‌خواهد با این کشور شمال آفریقا در مورد سیاست پناهندگان همکاری نزدیک‌تری داشته باشد. به گفته اتحادیه اروپا، این پول باید در حوزه پناهندگان و به عنوان کمک های بشردوستانه برای مردم استفاده شود. آژانس دولتی AMI گزارش داد که موریتانی و اروپایی ها در تلاش برای دستیابی به یک توافق چارچوبی “به ویژه برای مبارزه با مهاجرت” هستند.

به گزارش «اشپیگل»، کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که انتظار دارد شرکا به تعهدات بین المللی خود عمل کنند. اتحادیه اروپا افزوده است که در نهایت، خود کشورها مسئول نیروهای امنیتی خود هستند.

epd-bild/Christian Ditsc