Bild: Canva Pro
26. مارس 2024

چرا سطح هشدار ترور در آلمان وجود ندارد؟

پس از حمله تروریستی در نزدیکی مسکو، فرانسه بالاترین سطح امنیتی را اعلام کرد. در آلمان چنین طبقه بندی وجود ندارد. در عوض سیستم‌های هشدار ترور چگونه کار می‌کنند؟

در آلمان، برخلاف کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک یا اتریش، هیچ سطح هشدار تروریسم وجود ندارد. وزارت کشور فدرال می‌گوید که مقامات امنیتی آلمان با سیستم متفاوتی کار می‌کنند. پس هشدارهای ترور چگونه در آلمان کار می‌کنند؟

به گزارش تاگز‌شاو، سخنگوی وزارت کشور می‌گوید که  ارزیابی‌ها به ایالت های فدرال منتقل می‌شود. اگر “وضعیت خطر عمومی” افزایش یابد یا یک مورد فردی با یک خطر خاص وجود داشته باشد، “اقدامات امنیتی اقتباس شده بلافاصله اجرا خواهند شد”. سپس ایالت های فدرال این اقدامات را به صورت محلی با پلیس ایالتی مربوطه انجام می‌دهند. برخلاف فرانسه که به طور متمرکز سازماندهی شده است، در آلمان بیشتر مسائل امنیتی در دست دولت های فدرال است.

در همین حال، وزارت کشور فدرال انتقاداتی مبنی بر سیستم هشدارترور با سطوح مختلف را مطرح کرده است، زیرا معتقد است که این وضعیت ممکن است در مختلف مناطق و حتی داخل شهرها متفاوت باشد. مایکل گوتشنبرگ، کارشناس تروریسم ARD،  نیز بیان می‌کند که این سیستم می‌تواند احساس ناامنی را افزایش دهد و با گذشت زمان، تأثیربخشی آن کاهش یابد، زیرا مردم با آن عادت می‌کنند. برای مثال، اتریش سطح هشدار را افزایش داد اما بیان کرد که اقدامات خاصی توسط مردم انجام نمی‌شود. هم‌چنان ممکن است اثرمنفی بر زندگی اجتماعی داشته باشد.

پس چگونه باید وضعیت تهدید را بدون هشدار ترور ارزیابی کرد؟

حتی بدون سطوح هشدار، مقامات امنیتی عموماً اطلاعاتی در مورد وضعیت تهدید ارائه می‌دهند. در رابطه با حمله در مسکو، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال گفت که خطر ترور اسلامگرا همچنان حاد است. این ارزیابی خطر قبلاً قبل از حمله فعلی وجود داشت و همچنان اعمال می‌شود. اگر همه چیز بسیار مشخص شود، یعنی طرح حمله برای یک مکان مشخص شود، مقامات امنیتی واکنش نشان می‌دهند – همانطور که در آلمان قبل از کریسمس، زمانی که نشانه‌هایی از وجود داشت، واکنش نشان می‌دهند. طرح های حمله به اطراف کلیسای جامع کلن داده شد.