Foto: Canva Pro
8. مارس 2024

آیا برابری جنسیتی در آلمان به طور کامل نهادینه شده است؟

برابری جنسیتی یکی از اصول بنیادین در جوامع مدرن است و آلمان نیز به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه شناخته می‌شود. اما، با وجود پیشرفت‌های چشم‌گیر، هنوز چالش‌هایی در راه دستیابی به برابری جنسیتی وجود دارد. در این مقاله، به بررسی وضعیت فعلی برابری جنسیتی در آلمان، چالش‌های رو به رو، و راهکارهایی که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند، می‌پردازیم.

پیشرفت‌ها در زمینه تساوی جنسیتی

در طول سال‌های اخیر، آلمان پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه ارتقای حقوق زنان داشته است. این شامل اقداماتی مانند ایجاد قوانینی برای تضمین حق تولد و پرورش فرزندان، افزایش حضور زنان در سطوح تصمیم‌گیری، و ایجاد فرصت‌های بیشتر در بازار کار برای زنان است.

از سوی دیگر، فرصت آموزش عالی به طور رایگان در آلمان بین زنان و مردان به طور برابر تقسیم شده است و همه به یک اندازه به آن دسترسی دارند. برآوردهای آماری نشان می‌دهند که میزان حضور زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی در حد قابل توجهی بلند است که نشان از پیشرفت آنها در زمینه آموزش و پژوهش دارد.

علاوه بر این، آلمان به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در ترویج تنوع در فضای کاری شناخته می‌شود. سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی برای تشویق به حضور زنان و افراد دیگر از جوامع مختلف در مواضع مختلف سازمانی، از جمله ترویج برابری جنسیتی، توسعه حرفه‌ای و کسب و کارهای کوچک و متوسط، بسیار موفق بوده است.

چالش‌ها و موانع

با وجود همه این پیشرفت‌ها که حاصل کار و تلاش فعالان و مدافعان حقوق زنان است، هنوز چالش‌های در زمینه برابری جنسیتی در آلمان وجود دارد که یکی از آن‌ها، تفاوت در میزان دستمزد مردان با زنان است. در آلمان هنوز هم تفاوت‌های قابل توجهی در میزان دستمزد زنان و مردان وجود دارد، به ویژه در بخش‌هایی هم‌چون خدمات بهداشتی و مراقبتی که بیشتر زنان در آن فعال هستند.

از سوی دیگر در صنایع و شرکت‌های بزرگ، تعداد زنان در سطوح مدیریتی هنوز کمتر از مردان است. زنان بیشتر در چنین محیط‌های کاری در هیئت کارمندان و زیردستان قرار دارند که نشان از وجود تبعیض جنسیتی در محیط کاری است.

علاوه بر این، تعادل بین زندگی شخصی و شغلی زنان از چالش‌های است که برابری جنسیتی در این کشور را به مشکل روبرو کرده است. به طور مثال فاکتورهای فیزیولوژیک مانند فرزند آوری، ضعف جسمانی و حتی در مواردی قیافه ظاهری برای برخی شغل‌ها، در استخدام زنان به کار تاثیر می‌گذارد. کارفرمایان ترجیح می‌دهند زن حامله یا در شرف فرزندآوری را به کار نگیرند.

راهکارهای پیشنهادی

یکی از راهکارهای موجود برای مقابله با وضعیت کنونی، اقدامات دولت برای کاهش تفاوت‌های موجود در زمینه‌های حقوقی و مالی به منظور ایجاد و تقویت تساوی جنسیتی است.

راهکار دیگر، ترویج تنوع در مواضع مدیریتی است. شرکت‌ها باید برنامه‌هایی را برای ترویج حضور زنان در سطوح مدیریتی خود اجرا کنند و فرصت‌های برابری برای ترقی حرفه‌ای زنان فراهم کنند.

علاوه بر این، سیاست‌های حمایتی از سوی دولت باید ایجاد شود تا زنان بتوانند بهترین تعادل ممکن بین زندگی شخصی و شغلی خود را داشته باشند و به دلیل مسایل زندگی خصوصی یا عوامل فیزیولوژیک از فرصت‌های کاری بی‌بهره نشوند.

آلمان هم‌اکنون با تلاش‌های خود در راستای برابری جنسیتی، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، اما هنوز هم چالش‌های زیادی وجود دارند که نیازمند اقدامات موثری هستند. اما به طور خلاصه می‌توان گفت که با همکاری بین دولت، سکتور اقتصادی و جامعه، می‌توان به سوی یک جامعه با تساوی جنسیتی بیشتر پیش رفت.

Foto: Canva Pro