Foto: Roland Magunia / FUNKE Foto Services
22. ژانویه 2024

سطح پایین زندگی در مناطقی که مهاجرین زندگی می‌کنند

در هامبورگ، برخی از مناطق دوست دارند با تصویر سبز، شهری و مدرن یا ثروتمند یاد شوند. این در حالی است که ذکر مناطق دیگر بلافاصله با مفاهیم منفی همراه است. گزارش نظارت اجتماعی هامبورگ که هر ساله منتشر می‌شود، تصویری از نابرابری اجتماعی در این شهر ارائه می‌دهد. در گزارش سال ۲۰۲۲ آمده که علیرغم افزایش مهاجرین به خاطر جنگ اوکراین، تقسیم اجتماعی در هامبورگ افزایش نیافته است.

تاثیر مهاجرین در مناطق هامبورگ

بر اساس این گزارش، حدود ۷ درصد از مناطق هامبورگ دارای وضعیت اجتماعی بسیار پایین هستند. این رقم از ۹ درصد در سال قبل کاهش یافته است. همچنین، نسبت به ۸ درصد سال قبل وضعیت اجتماعی پایین به ۱۰ درصد از مناطق شهر رسیده است. در مقابل، تعداد افرادی که در مناطق با وضعیت اجتماعی متوسط یا بالا زندگی می‌کنند با رکورد جدیدی نزدیک به ۱.۶ میلیون نفر رسیده است که این رقم ۸۲ درصد از جمعیت هامبورگ را تشکیل می‌دهد.

 مهاجرت اوکراینی‌ها نیز تأثیر قابل توجهی بر وضعیت اجتماعی مناطق هامبورگ داشته است. در ۳۰ منطقه‌ای که محل اسکان اوکراینی‌ها است، وضعیت اجتماعی به طور منفی تغییر کرده است. این در حالی است که در مناطق بدون اسکان مهاجران، تغییرات وضعیت اجتماعی به طور قابل توجهی کمتر بوده است. در مجموع، می‌توان گفت که پناهندگان یکی از عوامل اصلی نابرابری اجتماعی در هامبورگ هستند. مهاجرین بیشتر در مناطق با وضعیت اجتماعی پایین زندگی می‌کنند و تأثیر قابل توجهی بر وضعیت اجتماعی مناطقی که در آنها اسکان می‌شوند، دارند.

تفاوت بین مناطق مهاجر نشین و مناطق دیگر

این  گزارش نشان می‌دهد که مناطق با وضعیت پایین در هامبورگ بیشتر در قسمت شرقی شهر، در مناطق برگه‌دورف، هامبورگ-میته، وندسبک بخش‌هایی از البه و مرکز منطقه هاربورگ واقع شده اند. از طرف دیگر مناطق با وضعیت بالا در هامبورگ بیشتر در حومه‌های البه در منطقه آلتونا، غرب آلستر در منطقه ایمسبیتل و در روستاهای جنگلی در منطقه وندسبک واقع شده‌اند. طبق این گزارش، تعداد کودکان و جوانان با پیشینه مهاجر یکی از هفت شاخص وضعیت اجتماعی یک منطقه است. این بدان معناست که مناطقی که نسبت بیشتری از ساکنان مهاجر دارند، بیشتر احتمال دارد به عنوان مناطق با وضعیت پایین طبقه‌بندی شوند.

دلیل تاثیرات منفی مهاجرین بر سطح اجتماعی مناطق

مهاجرین چالش‌هایی را برای مناطق با وضعیت اجتماعی پایین ایجاد می‌کنند، از جمله:

  • افزایش جمعیت و فشار بر منابع
  • کاهش درآمد و فرصت‌های شغلی
  • افزایش تنش‌های اجتماعی

برای کاهش تأثیر منفی مهاجرت بر نابرابری اجتماعی، لازم است که دولت و جامعه مدنی اقدامات زیر را انجام دهند:

  • حمایت از مهاجرین برای ادغام در جامعه آلمانی
  • بهبود شرایط زندگی در مناطق با وضعیت اجتماعی پایین
  • افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت پذیرش مهاجرین

اهمیت حمایت از پناهندگان برای ادغام بهتر در جامعه

حمایت از مهاجرین برای ادغام در جامعه آلمانی می‌تواند به آنها کمک کند تا به طور موثرتری در بازار کار شرکت کنند و فرصت‌های بیشتری برای پیشرفت داشته باشند. بهبود شرایط زندگی در مناطق با وضعیت اجتماعی پایین می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش فرصت‌های برابر برای همه افراد کمک کند. افزایش آگاهی عمومی در مورد اهمیت پذیرش مهاجرین می‌تواند به کاهش کلیت‌گرایی و نژادپرستی کمک کند. با انجام این اقدامات، می‌توان از تأثیر منفی مهاجرت بر نابرابری اجتماعی کاست و به ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر و منصفانه‌تر کمک کرد.

برگرفته از ابندبلت

عکس: Roland Magunia / FUNKE Foto Services