Bild: Canva Pro
4. ژانویه 2024

درخواست کمک‌هزینه گرمایش به اداره رفاه اجتماعی و مراکز کاریابی

همزمان با افزایش هزینه گرمایش و برق در آلمان احتمالا برخی افرد در پرداخت آن دچار مشکل خواهند شد. اداره رفاه اجتماعی و مراکز کاریابی (Jobcenter) کمک‌هزینه‌ای را برای افراد شاغل و بازنشستگان در نظر گرفته‌اند. به گزارش روزنامه برلینرتسایتونگ، درخواست کمک‌هزینه کارکنان باید به مراکز کاریابی (Jobcenter) ارائه شود و درخواست بازنشستگان به اداره رفاه اجتماعی (Sozialamt) ارسال شود.

کمک‌هزینه گرمایش به همه تعلق نمی گیرد و تابع شرایط خاصی است. میزان آن بستگی به نیاز افراد و میزان درآمد آن‌ها دارد. اگر درآمد فرد بالا باشد کمک‌هزینه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد، اما برای افرادی با درآمد پایین، بخشی از کمک‌هزینه یا کل آن پرداخت می‌شود. هنوز اطلاعات بیشتری درباره مقدار دقیق حداکثر درآمد اعلام نشده است. به گفته rbb24، همچنین هنوز مشخص نیست که این کمک‌هزینه تنها یک‌بار پرداخت می‌شود یا دائمی است. اگر بار اول کمک‌هزینه به شما تعلق نگرفت، می‌توانید در ماه‌های بعد دوباره امتحان کنید.

کِی، کجا و چگونه می‌توانیم درخواست دهیم؟

ارسال نخستین درخواست برای کارکنان از طریق وبسایت jobcenter.digital صورت می‌گیرد. توجه کنید که درخواست کمک‌هزینه باید برای ماه جاری ارسال شود. برای مثال، تاریخ قبض گرمایش ۲۰ دسامبر است. شما در ۲۳ دسامبر قبض را دریافت کرده‌اید. تا ۱۴ روز پس از دریافت قبض فرصت دارید که برای کمک‌هزینه درخواست دهید.

دریافت کمک‌هزینه چقدر طول می‌کشد؟

اگر مدارک کامل باشد، مراکز کاریابی بین ۵ تا ۱۰ روز به درخواست‌ها رسیدگی می‌کنند.

بازنشستگان به کجا درخواست دهند؟

بازنشستگان باید به اداره رفاه اجتماعی محل زندگی‌شان مراجعه کنند. اگر هزینه گرمایش آن‌ها زیاد باشد، مبلغی به مستمری آن‌ها اضافه می‌شود. برای نمونه، یک بازنشسته مجرد که ماهیانه حقوقی برابر با ۱۵۰۰ یورو دریافت می‌کند و باید هزینه گرمایش ۱۰۰۰ یورو بپردازد، ۵۰۰ یورو اجاره سرد بدهد، ۱۲۰ یورو تخفیف گرمایش داشته باشد و ۱۰۰ یورو هم هزینه‌ اضافی داشته باشد، در نهایت کمک‌هزینه‌ای برابر با ۷۲۲ یورو دریافت خواهد کرد.

Bild: Canva Pro