بخش آرشیف/ آرشیو تبعید در کتابخانه ملی آلمان مقیم فرانکفورت پروژه‌ای را راه اندازی کرده است که به بازدیدکننده‌گان این فرصت را فراهم می‌سازد تا حتی بعد از مرگ دوتن از بازماندگان هولوکاست کورت مایر (Kurt Maier ) واینگه اورباخر(INGE AUERBACHER) بتوانند از آنها سوال بپرسند و در مورد وضعیتی که متقبل شده‌اند، بیشتر بدانند. سلفیا اسموس مسئول بخش آرشیو/آرشیف کتاب‌خانه عامه آلمان در فرانکفورت هدف از راه‌اندازی این پروژه را در این گزارش تصویری توضیح داده است.

4. ژانویه 2024

گفتگوهای تعاملی به کمک هوش مصنوعی با بازماندگان هولوکاست

بخش آرشیف/ آرشیو تبعید در کتابخانه ملی آلمان مقیم فرانکفورت پروژه‌ای را راه اندازی کرده است که به بازدیدکننده‌گان این فرصت را فراهم می‌سازد تا حتی بعد از مرگ دوتن از بازماندگان هولوکاست کورت مایر (Kurt Maier ) واینگه اورباخر(INGE AUERBACHER) بتوانند از آنها سوال بپرسند و در مورد وضعیتی که متقبل شده‌اند، بیشتر بدانند…. Read more »