شماری از فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و سایر افغان‌ها طی یک گرد همایی در اعتراض به حضور و سخنرانی یک نماینده طالبان درشهر کلن که هفته گذشته صورت گرفته بود خواهان جلوگیری از سفر مقام‌های طالبان به آلمان و سایر کشورها شده‌اند

28. نوامبر 2023

تجمع اعتراضی شماری از افغان‌ها درکلن

شماری از فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و سایر افغان‌ها طی یک گرد همایی در اعتراض به حضور و سخنرانی یک نماینده طالبان درشهر کلن که هفته گذشته صورت گرفته بود خواهان جلوگیری از سفر مقام‌های طالبان به آلمان و سایر کشورها شده‌اند