Foto: Ahmed Akacha/Canva Pro
6. نوامبر 2023

بحث در حزب SPD درباره انتقال پروسه پناهندگی به کشورهای امن ثالث آفریقایی

اعضای حزب اس‌پی‌دی در حال بررسی انتقال پناهندگان به کشورهای ثالث امن در خارج از اروپا هستند.

در حالی که احزاب پوپولیست خواستار سختگیری بیشتر در سیاست پناهندگی هستند، حزب SPD در وسط احزاب سیاسی آلمان گیر کرده است. با این حال، با درخواست سه سیاستمدار SPD برای بررسی درخواست پناهندگی در کشورهای ثالث غیراروپایی، این حزب نیز در حال حرکت به سمت مواضع سختگیرانه تر است. سه عضو SPD در بوندستاگ خواستار انتقال پروسه پناهندگی به کشورهای خارج از اروپا هستند. آنها از ایجاد «مراكز مهاجرت» در کشورهای ثالث امن به عنوان یک نقطه اتکا و تماس برای متقاضیان پناهندگی حمایت کرده اند.

این مراکز باید به مهاجران ویزای بلندمدت بدهند و فرصت های بعدی برای ورود قانونی و ایمن به اتحادیه اروپا را برای آنها فراهم کنند. به هر فردی که شرایط قانونی پناهندگی را داشته باشد، وضعیت پناهندگی اعطا خواهد شد.

درخواست پناهندگی در کشورهای ثالث: مخالفان این طرح در خود حزب SPD

این در حالی است که همه اعضای SPD از این طرح حمایت نمی کنند. دیرک ویزه، معاون گروه پارلمانی SPD، در مورد قابلیت عملی طرح همکاران حزبی خود ابراز تردید کرد. او به روزنامه های گروه رسانه ای باواریا گفت که ایده مراکز پناهندگی در کشورهای ثالث جدید نیست. «همه پیشنهادهایی که اکنون ارائه می شوند نباید فقط از نظر تئوری خوب به نظر برسند، بلکه باید از نظر عملی نیز قابل اجرا باشند.» تاکنون نگرانی های حقوقی و انسانی در مورد مراکز پناهندگی خارج از اروپا وجود داشته است. با این حال، آقای ویزه این طرح را کاملاً رد نمی کند.

مخالفت نخست وزیر نیدرزاکسن از انتقال پناهندگان به کشور ثالث

با این حال، این ابتکار از سوی استفان ویل، نخست وزیر ایالت نیدرزاکسن (SPD) رد شد. او ایده انتقال پناهندگان به کشورهای ثالث آفریقایی برای انجام پروسه پناهندگی پس از ورود آنها به اروپا را رد می‌کند. ویل به شبکه تحریریه آلمان گفت: «من فکر می کنم قابل تصور است که رویه های پناهندگی در کشورهای ترانزیت آغاز شود. به عنوان مثال، کانادایی ها این کار را انجام می دهند. اما من نمی توانم تصور کنم که مردم را برخلاف میل خود از نیمه کره زمین به کشوری که هیچ ارتباطی با آن ندارند منتقل کنیم.»