Photo by Mayur Gala on Unsplash
23. اکتبر 2023

رابطه‌های از راه دور یا تجربه عشق در فاصله‌ها     

پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان مریم و محسن عاشق هم بودند

تحولات در افغانستان وقتی هردو را از هم دور کرد که حلقه ی نامزدی بر دست داشتند. مریم از آخرین دیدار می گوید: هردو به زیارت ابولفضل رفتیم و حین برگشت وقتی کم کم به آخر راه می‌رسیدیم دلم از شدت اندوه می‌لرزید، تلاش می‌کردم قوی بمانم تا او اشک هایم را نبیند. با خودم می‌گفتم این اندوه را با درونم نگه‌ می‌دارم، اما این لحظه برایش می‌خندم تا آخرین تصویر از من در ذهنش زیبا باشد. وقتی به خانه رسیدم کسی نبود، اتاق سرد و تاریک بود، به حال خودم و عشق ما گریستم .دوم حوت  بود که کابل و پسری را که عاشق اش بودم پشت سر گذاشتم .

رابطه‌های از راه دور همراه با جنگ و نارامی‌های افغانستان

چند  ماه از سقوط کابل به دست طالبان می‌گذشت، هنوز قوانین سخت ضد زنان از سوی آن گروه وضع نشده بود که مریم هر روز محسن را در گوشه‌ای ازکابل ملاقات می‌کرد. مریم می‌گوید: آن شب که قرار بود کابل را ترک کنم برایش نگفته بودم. می‌دانست یکی از آن روزها وطن را ترک خواهم کرد اما زمان دقیق اش را نه.

رابطه‌های از راه دور موضوعات پرطرفدار در دنیای امروز است. با توجه به پیشرفت فناوری وارتباطات، این رابطه‌ها بیشتر از قبل شایع شده اند. مریم با ترک افغانستان تا حال رابطه‌اش را از راه دور ادامه داده است. محسن پس از دوری از معشوقه اش مریم  روزهای سخت را گذرانده و زندگی زیر حاکمیت طالبان را با سختی‌هایش با عشق مریم ،هرچند از راه دور تحمل کرده است. محسن می‌گوید هرازگاهی با خودم تصور می‌کنم روزی آلمان بروم و یک زندگی مرفع، حد اقل امنیت جانی داشته باشم ودرکنار عزیزم بمانم.

رشاد و سودابه همدیگر را از نزدیک ندیدند اما عاشق هم هستند

رشاد با مسیرهای سخت قاچاق وقتی یک سال پیش به آلمان رسید، تصور می‌کرد دیگر مشکلات زندگی اش پایان یافته است، اما چندی نگذشته بود که او از طریق پیام رسان فیس بوک با دختری در افغانستان آشنا شد. او می‌گوید :”تازه فکر می‌کنم همه مشکلات زندگی ام با درد این دوری آغاز شده است. وقتی دلم برای بودن در کنارش بی قراری می‌کند. امادر حال حاضرنه شرایط ازدواج با او را دارم و نه می‌توانم دعوت اش کنم.” هرچند رشاد و سودابه همدیگر را از نزدیک ندیدند، اما عاشق هم اند. سودابه که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان از تحصیل باز ماند و در سخت ترین روزهای زندگی با محرومیت از تحصیل و رویارویی با آینده مبهم رشاد را پیدا کرد. او باور دارد که رشاد در آن روزها برایش زندگی بخشید تا سخت ترین روزهای سقوط کابل و محرومیت از تحصیل را تحمل کند.

بزرگترین چالش در رابطه‌های از راه دور، طولانی شدن فاصله فیزیکی بین دو نفر است. تداوم این دوری گاه ممکن است باعث شود که افراد افسرده شوند و در مواردی هم  منجر به ختم رابطه می‌شود.

ریحانه احمدی کارمند پروژه “رایشنده هینده” برای زنان فارسی زبان در برلین می‌گوید با زن‌های کار می‌کنم که تجربه‌های شیرین و تلخ و رابطه‌های از راه دور را با معشوق‌های شان داشته‌اند. روزانه شماری زیادی از زنان به او برای حل مشکل مراجعه می‌کنند. او زنان را در مواردی که نیاز به رهنمایی دارند، رهنمایی می‌کند از قوانین کار، آموختن زبان، شرایط ازدواج و دعوت نامه.

خانم احمدی می‌گوید :  روزهای آخر هفته ام ویژه زنان است تا شنونده خوبی برای آن‌ها باشم وهم سنگینی دوری و شکست‌های عاطفی را که تجربه می‌کنند با برنامه‌های آموزشی و تفریحی کم بسازم. “ریشنده هینده” با برنامه‌های آموزشی، ورزشی، رقص و موسیقی به زنان کمک می‌کند که درزندگی‌شان تغییر بیاورند.

پژمان پژوهش

Photo by Mayur Gala on Unsplash