یادبود شهدای انفجار بغلان و زلزله هرات: ختم قرآن در مرکز اسلامی افغان‌های برلین#شهدای_بغلان

#زلزله_هرات #مرکز_اسلامی_برلین

18. اکتبر 2023

یادبود شهدای بغلان و زلزله هرات در مرکز اسلامی افغان‌های برلین

یادبود شهدای انفجار بغلان و زلزله هرات: ختم قرآن در مرکز اسلامی افغان‌های برلین#شهدای_بغلان #زلزله_هرات #مرکز_اسلامی_برلین