Foto: Canva Pro
24. آگوست 2023

چرا معلمان مرد در آلمان کم‌یاب هستند؟

تعداد معلمان مرد در مدارس آلمان هنوز بسیار اندک است و بیشتر کارکنان متخصص در این حوزه زنان هستند. اما چه عواملی سبب شده تا زنان در این عرصه پیشگام باشند و کمبود مردان در نظام آموزشی آلمان پیوسته احساس شود؟

آمارهای ارائه شده از سوی اداره آمار فدرال برای سال تحصیلی ۲۰۲۱/۲۰۲۲ نشان می‌دهد که ارائه دهندگان آموزش‌های مدرسه‌ای در این کشور عمدتاً زنان هستند. همچنین با نگاهی به انواع مدارس در آلمان، بزودی روشن می‌شود که در تمام حوزه‌های آموزشی، حضور زنان در میان نیروی متخصص و حرفه‌ای پررنگ‌تر است.

تسلط زنان بر حوزه آموزش

بر اساس این آمار، بیشترین شکاف جنسیتی در مهدکودک‌ها احساس می‌شود که نسبت معلمان زن ۹۳.۱ درصد است. به این معنی که از هر ده معلم فقط یک نفر آن مرد است. در مدارس ابتدایی نیز وضعیت مشابه است. در این‌جا ۸۸.۵ درصد کارکنان متخصص زن و تنها ۱۱.۵ درصد از معلمان مرد هستند. این مسئله در مورد کلاس‌های مقدماتی با ۸۵.۳ درصد زنان نیز صدق می‌کند.

در حوزه مدارس متوسطه وضعیت تا حدودی بهتر است، اما زنان همچنان در بخش‌های آموزش پیشقدم هستند. براساس آمار ارائه شده، ۶۷.۱ درصد از معلمان مدارس متوسطه زنان هستند.

در یک مقایسه کلی، بیشتر معلمان مرد را می‌توان در دبیرستان‌ها یافت. در این‌جا ۶۱.۵ درصد زنان و ۳۸.۵ درصد مردان مشغول به کار هستند.

عوامل حضور کم‌رنگ مردان در نظام آموزشی آلمان

این‌که تعداد معلمان زن در بسیاری از حوزه‌های آموزشی بیشتر است و در نظام آموزشی آلمان پیوسته کمبود مردان وجود دارد، پدیده‌ای پیچیده است که تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد.

الگوهای سنتی

در بسیاری از جوامع، نقش‌های جنسیتی به طور سنتی تعیین می‌شود. این ایده که زنان برای مراقبت و تربیت کودکان مناسب‌ترند، ممکن است منجر به انتخاب بیشتر زنان برای معلم شدن شود. در عین حال، نقش‌های جنسیتی سنتی ممکن است مردان را از دنبال کردن مشاغل در حوزه آموزش منصرف کند.

درک اجتماعی

این حرفه اغلب با ویژگی‌هایی مانند همدلی، مراقبت و صبر همراه است که به طور کلیشه‌ای به عنوان ویژگی‌های “زنانه” دیده می‌شود. این کلیشه‌ها می‌توانند باعث شوند که مردان کمتر جذب این شغل شوند یا احساس ناامنی در مورد تطابق با مشخصات شغلی داشته باشند.

شرایط کار و دستمزد

حرفه معلمی با چالش‌هایی مانند حجم کاری سنگین، دستمزد کم و فرصت‌های شغلی محدود روبرو است. این عوامل ممکن است مردان را از دیدن حرفه معلمی به عنوان یک گزینه جذاب منصرف کند.

Foto: Canva Pro