در این ویدیو استاد رامین دربارهٔ عید قربان و چالش‌های مهاجرت در آلمان می‌گوید.

28. ژوئن 2023

گفتگو با رامین ساقی زاده، رباب نواز اهل افغانستان

در این ویدیو استاد رامین دربارهٔ عید قربان و چالش‌های مهاجرت در آلمان می‌گوید.