آیا می‌دانستید که حتی برای انتظار در ایستگاه نیز باید بلیط داشته باشید؟ با تیکت ۱۰ سنتی سکو در هامبورگ آشنا شوید…

a

4. آوریل 2023

تیکت سکو در هامبورگ Bahnsteigkarte

آیا می‌دانستید که حتی برای انتظار در ایستگاه نیز باید بلیط داشته باشید؟ با تیکت ۱۰ سنتی سکو در هامبورگ آشنا شوید… a