epd-bild/Christian Ditsch
7. مارس 2023

حقوق زنان در آلمان ۱۸ درصد کمتر از مردان

امروز ۷ مارس «روز حقوق برابر» در آلمان است. این روز اختلاف قابل‌توجه حقوق را تنها به دلیل تفاوت جنسیتی یادآورد می‌شود. در سراسر آلمان زنان به‌طور متوسط در هر ساعت ۱۸ درصد کمتر از مردان حقوق دریافت می‌کنند. چندین کمپین برای این روز در نظر گرفته شده است.

به گفته rbb24، «روز حقوق برابر» در هر سال بسته به میزان شکاف درآمدی زنان و مردان فرق می‌کند. انتخاب این روز به این معناست که زنان از آغاز سال تا ۷ مارس در مقایسه با مردان به‌طور رایگان کار کرده‌اند. در سال ۲۰۰۹ «روز دستمزد برابر» ۲۰ مارس بود.

اختلاف حقوق در ایالت‌های شرقی کمتر است

مطالعه‌ای که توسط موسسه پژوهش‌های بازار کار و شغل نورنبرگ (IAB) انجام شده نشان می‌دهد که تفاوت درآمد زنان و مردان در غرب و شرق آلمان باهم متفاوت است. برای نمونه در سال ۲۰۲۱ تفاوت دستمزد در غرب آلمان ۲۰/۶ درصد و در ایالت‌های شرقی تنها ۶/۳ درصد بوده است.

در شهرهایی مانند برندنبورگ اُدر و کوتبوس، زنانی که تمام وقت کار می‌کنند بیشتر از مردان حقوق دریافت می‌کنند.

تعداد مدیران زن در آلمان بسیار کم است

همچنین تعداد مدیران زن در شرکت‌های آلمانی به مراتب کمتر از مردان است. مطالعه‌ای که توسط «آژانس شوفا» در فوریه ۲۰۲۳ انجام شده نشان می‌دهد که در بخش‌های اجرایی اداره‌ها و شرکت‌ها، زنان همچنان در اقلیت هستند. این آژانس داده‌های حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار شرکت را مورد ارزیابی قرار داده است.

تانیا بیرخولز، رییس شوفا، می‌گوید: «با سرعت کند کنونی باید تا سال ۲۰۷۰ صبر کنیم تا مدیر عاملان نیمی از شرکت‌های آلمانی زن شوند.»

براساس داده‌های شوفا، برای زنان راحت‌تر است که شرکت خود را راه‌اندازی کنند تا این‌که در شرکت یا اداره‌ای دیگر به سمت ریاست برسند.