یکشنبه شب برابر با ۶ ماه مارچ ۲۰۲۳ دوباره هامبورگ بعد از مدت طولانی شاهد بارش برف بود.

6. مارس 2023

ویدیو: بارش برف در هامبورگ

 یکشنبه شب برابر با ۶ ماه مارچ ۲۰۲۳ دوباره هامبورگ بعد از مدت طولانی شاهد بارش برف بود.