برلین هر پنج سال یک بار نمایندگان مردم خود را در سطح ایالت و ناحیه انتخاب می‌کند. با این حال، اشتباهات زیادی در انتخابات ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ وجود داشت که انتخابات مجلس نمایندگان (AGH) و دوازده مجلس منطقه (BVV) باید به طور کامل تکرار شود. در این رابطه گفتگوی انجام دادیم با خانم هما امیری باشنده برلین در باره شرکت افغان‌تبارهای آلمانی در انتخابات.

10. فوریه 2023

انتخابات برلین نظر به اشتباهات ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ روز یکشنبه ۱۲ فبروری دوباره برگذار می شود

برلین هر پنج سال یک بار نمایندگان مردم خود را در سطح ایالت و ناحیه انتخاب می‌کند. با این حال، اشتباهات زیادی در انتخابات ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ وجود داشت که انتخابات مجلس نمایندگان (AGH) و دوازده مجلس منطقه (BVV) باید به طور کامل تکرار شود. در این رابطه گفتگوی انجام دادیم با خانم هما امیری… Read more »