پنجم دسامبر روز جهانی کار داوطلبانه است، این روز بخاطر به رسمیت شناختن و ترویج فعالیت‌های دواطلبانه در سال ۱۹۸۵ از طرف سازمان ملل متحد نام گذاری شده است.

در آلمان این روز جایگزین دوم دسامبر که به نام روز فعالیت داوطلبانه نامگذاری شده بود، همه ساله تجلیل میشود.

امل فرانکفورت پیام تعدادی ازداوطلب هایی را که در جلسه ای به این منظور اشتراک کرده بودند را منعکس کرده است.

اگر مایلید داوطلبانه فعالیت کنید یا معلومات بیشتری در این باره بدست آوردید به ویبسایت: https://join-ehrenamt.drk-hessen.de/fa/ مراجعه کنید.

5. دسامبر 2022

پنجم دسامبر روز جهانی کار داوطلبانه

پنجم دسامبر روز جهانی کار داوطلبانه است، این روز بخاطر به رسمیت شناختن و ترویج فعالیت‌های دواطلبانه در سال ۱۹۸۵ از طرف سازمان ملل متحد نام گذاری شده است. در آلمان این روز جایگزین دوم دسامبر که به نام روز فعالیت داوطلبانه نامگذاری شده بود، همه ساله تجلیل میشود. امل فرانکفورت پیام تعدادی ازداوطلب هایی را… Read more »