Foto: Eman Helal
5. دسامبر 2022

خروج انجمن‌های شیعه از شورای اسلامی هامبورگ

پس از خروج مرکز اسلامی هامبورگ (مسجد امام علی) از شورای جوامع اسلامی هامبورگ، اکنون پنج انجمن شیعه دیگر نیز خواهان خروج از شورا شدند. 

جامعه اسلامی در هامبورگ، جامعه رفاهی فرهنگی لبنان، انجمن مسلمانان افغانستان (بلال)، آکادمی اسلامی آلمان و انجمن خدمات بین فرهنگی کرچدورف در بیانیه‌ای مشترک خروج خود را از شورا اعلام کردند. 

انتقاد از خروج مسجد امام علی

دلیل این کار انجمن‌های شیعه تصمیم ائتلاف چراغ ترافیکی در بوندستاگ برای تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ و خروج آن از شورا عنوان شده‌ است. این در صورتی است که مسجد امام علی توسط دفتر حفاظت از قانون اساسی به عنوان محیطی برای افراط‌گرایی و همچنین تحت کنترل دولت ایران طبقه‌بندی شده است. این انجمن‌ها در بیانیه خود اظهارات برخی از سیاست‌مداران را “یک جانبه و ناعادلانه” خواندند و انتقادات علیه مرکز اسلامی (مسجد آبی) را رد کردند. آنها مسجد امام علی را “قلب بسیاری از شیعیان” در آلمان و بسیاری از مناطق اروپا خطاب کردند. 

Imam Ali Moschee -IZH- Blaue Moschee – Hamburg

این انجمن‌ها دیگر احساس نمی‌کنند که شورا از آنها نمایندگی می‌کند

در ادامه بیانیه این گروه آمده است که سیاستمداران هامبورگ هرگز پیشنهاد مذاکره جدی را با مرکز اسلامی و دیگر جوامع شیعه نداده‌اند. علاوه بر این، “تنوع اصلی” شورا اکنون به دلیل چندین خروجی کمرنگ شده است. این پنج سازمان احساس می‌کنند که “دیگر از طرف نهادی نمایندگی نمی‌شوند”.

تحت نظر بودن مرکز اسلامی توسط دولت آلمان

مرکز اسلامی هامبورگ که مسجد آبی را اداره می‌کند از سوی اداره دولتی حفاظت از قانون اساسی به عنوان پایگاه رژیم ملاهای ایران در اروپا تلقی می‌شود. در اوایل نوامبر، معاون مرکز به دلیل حمایت از یک سازمان تروریستی اخراج شد. همچنین از آغاز موج اخیر اعتراضات در ایران، این مرکز تحت فشار بیشتری قرار گرفت. 

شورای جوامع اسلامی هامبورگ نماینده حدود ۶۰ انجمن اسلامی است. ده سال پیش، اداره شهر قراردادهای دولتی با جوامع اسلامی امضا کرد که اکنون باید مورد ارزیابی قرار گیرد.