در این قسمت از برنامه «مادر مهاجر، کودک موفق» به معرفی کتاب‌های جذاب و پرمحتوا و فواید خواندن کتاب برای کودکان می‌پردازیم!

19. نوامبر 2022

معرفی کتاب‌های جذاب و فواید بلندخوانی برای کودکان

در این قسمت از برنامه «مادر مهاجر، کودک موفق» به معرفی کتاب‌های جذاب و پرمحتوا و فواید خواندن کتاب برای کودکان می‌پردازیم!