Bild: Ravi Palwe / Unsplash
15. نوامبر 2022

آیا اپلیکیشن‌های مسیریاب باعث افزایش ترافیک می‌شوند؟

ترافیک طولانی به طور منظم در مناطق مسکونی در غرب هامبورگ رخ می‌دهد. دراین راستا، این سؤال پیش می‌آید که آیا اپلیکیشن‌های مسیریاب مقصر هستند که ترافیک را از بزرگراه‌ها به خیابان‌ها شهری هدایت می‌کنند؟

در آگوست سال جاری، مسیر برگشت از «فستیوال هوای آزاد در واکن»، باعث ایجاد ترافیک سنگینی در خیابان‌های کوچک مناطق اطراف این فستیوال شد؛ به طوری که خیابان‌های این منطقه برای ساعت‌ها مسدود شدند. «مکس لیپس» از انجمن ساکنین این منطقه در مصاحبه با تلویزیون NDR گفت: “کاروان‌ها، ماشین‌های سواری و گاه مینی‌بوس‌ها همه و همه به هم چسبیده بودند و هیچ راهی برای رفت و آمد نبود.” وی در ادامه گفت: “حتی برخی از احالی محل از این فرصت استفاده کرده‌ بودند و نوشیدنی و تنقلات به خودروهای گذری می‌فروختند.”

آیا مشکل اپلیکیشن‌های مسیریاب هستند؟

برای مثال اگر شما بخواهید از هامبورگ عبور کنید، برنامه‌های مسیریاب مانند گوگل، شما را از بزرگراه‌ها به سمت مرکز شهر و از طریق خیابان‌های کوچک در مناطق مسکونی راهنمایی می‌کند. همین امر باعث ایجاد ترافیک شهری گسترده می‌گردد.

تدوین دادخواست توسط انجمن ساکنین محله

انجمن ساکنان منطقه با هدف این که “دیگر نباید به اپلیکیشن‌های مسیریاب اجازه داد تا ترافیک سنگین در خیابان‌های مناطق مسکونی درست کنند” اقدام به تهیه یک دادخواست کرده‌اند. «مکس لیپس» از اعضای این انجمن در این باره می‌گوید: “این راه حل درست نیست که تنها به دلیل این که یک مسیر سه دقیقه کوتاه‌تر می‌شود، اپلیکیشن‌های مسیریاب همه رانندگان کامیون را به سمت مناطق مسکونی هدایت کنند.”

سخنگوی ADAC: “مشکل اپلیکیشن‌های مسیریاب نیستند.”

سخنگوی ADAC اما این موضوع را مشکل در اپلیکیشن‌های مسیریاب نمی‌داند. «کریستین هیف»، در مصاحبه با تلویزیون NDR گفت: “مشکل بزرگ دستگاه‌ها یا اپلیکیشن‌های مسیریاب نیستند؛ بلکه همزمانی چندین سایت ساخت و ساز در هامبورگ است که به سادگی می‌توانند گاهی شهر را فلج کنند.”