Fotos: Nilab Langar
11. نوامبر 2022

کمبود ۲۳ هزار کارگر ماهر در هامبورگ؛ اتاق بازرگانی خواستار اقدامات فوری در این زمینه است

هزینه های بالای انرژی در حال حاضر موضوع اصلی بحث و مذاکره در بسیاری از شرکت‌ها است. با این حال، مسئله کمبود نیروی کار ماهر نیز به همان اندازه مهم و با اهمیت است. به این دلیل اتاق تجارت/بازرگانی هامبورگ روز پنج‌شنبه طرحی را برای آینده این مسئله ارائه کرده‌است.

 به گفته اتاق تجارت/بازرگانی هامبورگ، بحران‌ها یکی پی دیگر می‌آیند و می‌روند، اما کمبود کارگران ماهر به‌عنوان یک چالش بزرگ هنوز هم باقی مانده‌است و سال‌هاست که این تجربه تکرار می‌شود. این انجمن تجاری با ارائه برنامه جدید خود برای آینده، بار دیگر خواسته‌های خود را جمع بندی می‌کند.

زندگی شهری در هامبورگ باید برای کارمندان جذاب‌تر شود

یکی از خواسته‌های اتاق بازرگانی هامبورگ، جذاب‌تر ساختن زندگی شهری برای کارمندان است. به عنوان مثال با ارائه مسکن ارزان قیمت، یا ایجاد خوابگاه‌ها برای کارآموزان می‌توان به این هدف دست یافت. زیرا به‌باور این انجمن، تا کنون خوابگاه‌های ارزان قیمت فقط برای دانشجویان در هامبورگ وجود دارد. همچنان طولانی‌تر شدن ساعات کاری برای کودکستان‌ها/مهدکودک‌ها نیز مهم است و باعث می‌شود تا مادران و پدران جوان انعطاف پذیرتر شوند.

مهاجرت هدف‌مند ضروری است

به‌گزارش وب‌سایت خبری NDR، در کنار این‌ها، اما اتاق بازرگانی هامبورگ پیشنهادهای غیر مطلوبی را نیز ارائه می‌کند که شاید برای همه کارمندان قابل قبول نباشد. از جمله این‌که «کارگران باید دیرتر بازنشسته شوند!»
به گفته اتاق بازرگانی، اما برای مبارزه با کمبود نیروی کار ماهر تنها اقدامات ذکر شده کافی نیست و این مشکل بدون مهاجرت هدف‌مند حل نمی‌شود.

به‌گزارش اتاق بازرگانی، در حال حاضر شرکت‌های هامبورگ با کمبود ۲۳ هزار کارگر ماهر روبرو هستند. طبق پیش بینی‌های این انجمن، تا سال ۲۰۳۵ ممکن است این رقم به ۱۳۳ هزار کارگر برسد.

Foto: Nilab Langar