stadtmodell-wilhelmsburg.de
18. اکتبر 2022

دعوت به طراحی باغچه در ویلهملز‌بورگ 

پروژه zusammenwachsen Stadtmodell Wilhelmsburg” در سال ۲۰۰۷ توسط کاترین میلان هنرمند راه‌‌اندازی شد. از آن زمان، کودکان و نوجوانان منطقه و همچنین گروه‌هایی از کودکان مدرسه‌ای و داوطلبان از محله و حتی مناطق دیگر، فضاهای سبز منطقه ویلهملز‌بورگ را برای همه مردم به عنوان بخشی از یک کارگاه داوطلبانه طراحی کرده‌اند. 

کودکان منطقه می‌توانند در ورکشاپ‌های آزاد این مکان شرکت کنند و یا آخر‌ هفته‌ها برای بازی به این باغچه بروند. در فضایی خانوادگی که عصر‌ها با پختن غذا و درست کردن نان روی آتش به پایان می‌رسد.

به عنوان ادامه بازسازی این باغچه، رویداد بعدی در روز شنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ از ساعت ۱۰ صبح در Veringstraße 147B برگزار خواهد شد. شما برای اشتراک در این برنامه می‌توانید با ایمیل redaktion@amalhamburg,de تماس بگیرید.

این برنامه توسط Active e.V، امل هامبورگ و همچنین با حمایت مهربانانه بنیاد کوبر سازماندهی شده است.