26. سپتامبر 2022

بسیاری از مهاجران شرکت‌های خودشان را در هامبورگ راه‌اندازی می‌کنند

هامبورگ یکی از بزرگ‌ترین شهرهای آلمان است که تعداد زیادی از شهروندان آن با ریشه مهاجرت هستند. اکنون گزارش‌ها نشان می‌دهد که در هامبورگ شرکت‌های جدید اغلب توسط افرادی تاسیس می‌شوند که پاسپورت آلمانی ندارند. این را پارلمان هامبورگ به درخواست گروه پارلمانی سوسیال دموکرات‌های آلمان نشر کرده است. 

سال گذشته حدود ۱۳ هزار نفر در هامبورگ کار‌‌آفرین شدند. تقریبا یک سوم ازاین افراد، کسانی هستند که پاسپورت آلمانی ندارند. بر اساس پاسخ سنا، بیشتر آنها از لهستان آمده‌اند. افراد تجاری با پاسپورت ترکیه و رمانی با فاصله قابل توجهی در رده‌های بعدی قرار دارند. 

سوسیال دموکرات‌ها: ایجاد شرکت‌ها باعث افزایش شغل‌ها می‌شود

کاظم آباجی، سخنگوی سیاست مهاجرت گروه پارلمان SPD  این کار را ستایش می‌کند:« هر شرکت تازه تاسیس نیز در هامبورگ باعث ایجاد شغل می‌شود.» او همچنین تاکید کرد که این ارقام تنها اطلاعاتی در مورد راه اندازی مهاجران بدون پاسپورت آلمانی را ارایه می‌دهد. علاوه بر این تاجران بسیاری هستند که قبلا شهروندی آلمان را به دست آورده‌اند. 

جنسیت چه نقشی در این موضوع دارد؟

اما یکی دیگر از نکاتی که این آمار نشان می‌دهد، این است که تاکنون تغییر چندانی در نقش‌های جنسیتی ایجاد نشده است. مردان عموما در صنعت ساخت و ساز یک کسب و کار را راه اندازی کرده‌اند و زنان اغلب در صنعت فروش اجناس (لباس یا لوازم آرایشی و غیره) خود‌اشتغال می‌شوند.