Bild von Brian Merrill auf Pixabay
25. سپتامبر 2022

نتیجه یک نظرسنجی: افزایش ناامیدی و خشم در آلمانی‌ها

 آلمانی‌ها به طور فزاینده‌ای با خشم، ناامیدی و احساس ناتوانی روبرو هستند. طبق نظرسنجی اشپیگل، درک احساسات مثبت رو به کاهش است.

نظرسنجی موسسه تحقیقات افکار Civey که به سفارش اشپیگل انجام شده، نشان می‌دهد که آلمانی‌ها به طور فزاینده‌ای از وضعیت سیاسی عصبانی هستند. بر این اساس، ۴۱ درصد در پاسخ به این سؤال که آیا اصطلاح «خشم» در مورد وضعیت روحی فعلی آنها صدق می کند یا خیر، جواب مثبت داده‌اند. برای مقایسه، در ماه می ۲۰۲۰ این مقدار هنوز ۱۵ درصد بود، اما در ماه می امسال کمتر از ۳۰ درصد به این سوال جواب مثبت داده بودند.

نظرسنجی می‌افزاید که تنها ۲۳ درصد از وضعیت«اطمینان» دارند، ۱۷ درصد احساس «قدردانی» کرده اند، ۷ درصد گفته‌اند که احساس«شادی» دارند و فقط ۵ درصد گفته‌اند که احساس «امنیت» می‌کنند. این مقادیر همگی متعلق به کمتر از یک سال پیش هستند.

اشپیگل نگاشته است که ۴۲ درصد گفته‌اند که «عدم اطمینان» برای وضعیت روحی آنها مناسب است، ۳۳ درصد «از دست دادن کنترل/ناتوانی» و ۲۶ درصد «ناامیدی/اضطراب» را مناسب حال شان خوانده‌اند.

افزایش شاخص‌های منفی و کاهش شاخص‌های مثبت

به گفته اشپیگل، خلق و خوی آلمانی‌ها در حال تغییر است. شاخص‌های مثبت کاهش می‌یابند و شاخص‌های منفی در حال افزایش‌اند. وضعیت سیاسی، افزایش تورم، جنگ در اروپا، نگرانی در مورد قیمت انرژی و عدم اطمینان در مورد چگونگی اوضاع در ماه‌های آینده دلایل احتمالی واضحی برای این موارد هستند. این نظرسنجی از ۱۶ سپتامبر تا ۲۳ سپتامبر انجام شده است.

Bild von Brian Merrill auf Pixabay