Image by 4711018 from Pixabay
12. جولای 2022

افزایش حمله با چاقو در هامبورگ

تعداد جرایم مربوط به سلاح گرم یا چاقو زدن به طور قابل توجهی در حال افزایش است. به نظر می‌رسد که یکی از دلایل مهم گسترش خشونت‌ها بحران کرونا بوده است.

در نتیجه یک نظرسنجی توسط پلیس، سال گذشته در بیشترین جرایم هامبورگ از سلاح گرم یا چاقو استفاده شده است. این در صورتی است که استفاده از چاقو در قتل‌ها دو برابرشده است. پلیس تصور می‌کند که این افزایش‌ها با کرونا رابطه تنگاتنگی دارند. 

در این بررسی‌ها، سال گذشته مجرمان ۲۰۳ بار از سلاح گرم استفاده کردند که این تعداد ۲۸ مورد بیشتر از سال ۲۰۲۰ بوده که باصض افزایش ۱۶ درصدی مطابقت دارد. نکته جالب توجه این‌ است که در ۹۷ مورد مجرمان از سلاح گرم استفاده کرده و به طرف مقابل شلیک کرده‌اند. یعنی استفاده از سلاح گرم در ۴۷.۸٪ از تمام جرایم سال قبل در هامبورگ. 

پلیس هامبورگ حملات با چاقوی بیشتری را به ثبت رساندند

اما در سال ۲۰۲۱ از چاقو نیز بیشتر به عنوان سلاح در جرایم جنایی استفاده شد. در ۱۰۸۸ مورد مجرمان از چاقو استفاده کردند. با این که این تعداد ۰.۵٪ از سال ۲۰۲۰ کمتر است اما در ۳۳۵ بار این حملات منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ شده که ۱۷٪ (۴۹ بار) بیشتر از سال ۲۰۲۰ می‌باشد. 

سخنگوی پلیس می‌گوید که افزایش جرایمی که در آنها از چاقو استفاده شده احتمالا به دلیل کرونا بوده است. در بیشتر موارد، اعداد مربوط به سال ۲۰۲۱ بیشتر از سال ۲۰۲۰ است. سال ۲۰۱۹ اولین سالی بود که پلیس حملات با چاقو را با ۱۱۹۱ مورد به ثبت رساند. این در صورتی است که فقط در ۳۳۴ مورد از چاقو برای آسیب زدن استفاده شده است. 

سلاح گرم به ندرت استفاده می‌شود

خوشبختانه وقتی به جرم و جنایت به طور کلی نگاه می‌کنیم، از سلاح گرم یا چاقو زدن به ندرت استفاده می‌شود. از ۱۸۶ هزار و ۴۰۳ جنایت گزارش شده در سال گذشته، تنها ۰.۶٪ موارد مربوط به استفاده چاقو به عنوان سلاح بوده است. این تعداد برای سلاح گرم نیز ۰.۶٪ است. چاقو در سال گذشته بیشتر برای تهدید کردن (۴۲۰ مورد) استفاده شده که خوشبختانه در این موارد استفاده نشده که ۴۱۷ مورد آنها سرقت و دزدی بوده‌اند. 

در سال گذشته از چاقو در ۴۸ قتل یا تلاش به قتل استفاده شده که در سال ۲۰۲۰ این تعداد ۲۴ مورد بودند. از سلاح گرم نیز به عنوان سلاح قتل بیشتر در تهدید یا سرقت استفاده شده که در نتیجه چهار نفر به قتل رسیده‌اند.