Photo: Homayoon Pardis

مصاحبه با نویسنده کتاب (پدر، ما چرا اینجا هستیم؟)

آقای پردیس این کتاب را به زبان آلمانی و در مورد سرنوشت مهاجرت خود را نوشته است. کتاب را می‌توانید به صورت آنلاین تهیه کنید.