این تظاهرات در روز شنبه برابر با ۱۸ جون ۲۰۲۲ برای همبستگی با مردم افغانستان و توجه جامعه جهانی در منطقه یونگ‌فرن‌اشتیگ هامبورگ به وقوع پیوست. همچنین گفته می‌شود که تظاهرات همزمان در شهرهای مختلفی مانند برلین نیز برنامه ریزی شده بود. گزارش ما از تظاهرات برلین را نیز می‌توانید در صفحه امل هامبورگ مشاهده کنید.

20. ژوئن 2022

تظاهرات در هامبورگ با شعار “افغانستان را فراموش نکنید”

این تظاهرات در روز شنبه برابر با ۱۸ جون ۲۰۲۲ برای همبستگی با مردم افغانستان و توجه جامعه جهانی در منطقه یونگ‌فرن‌اشتیگ هامبورگ به وقوع پیوست. همچنین گفته می‌شود که تظاهرات همزمان در شهرهای مختلفی مانند برلین نیز برنامه ریزی شده بود. گزارش ما از تظاهرات برلین را نیز می‌توانید در صفحه امل هامبورگ مشاهده… Read more »