نشست ویژه به ابتکار خانم زهره مجددی (حزب سبزها) عضو پارلمان ایالتی هامبورگ برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان افغان‌های مقیم این شهر و تشکیل اتحادیه‌یی برای افغان‌ها، امروز شنبه در تالار شهرداری هامبورگ برگزار شد. کاتارینا فگه‌بانک (Katharina Fegebank) معاون اول دولت ایالتی هامبورگ نیز در این نشست حضور و سخنرانی کوتاهی داشت.

15. می 2022

نشست ویژه افغان‌ها در تالار شهرداری هامبورگ

نشست ویژه به ابتکار خانم زهره مجددی (حزب سبزها) عضو پارلمان ایالتی هامبورگ برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان افغان‌های مقیم این شهر و تشکیل اتحادیه‌یی برای افغان‌ها، امروز شنبه در تالار شهرداری هامبورگ برگزار شد. کاتارینا فگه‌بانک (Katharina Fegebank) معاون اول دولت ایالتی هامبورگ نیز در این نشست حضور و سخنرانی کوتاهی داشت.