امسال هم شصت و ششمین دوره مسابقه آواز یوروویژن است و امروز چهاردهم ماه می ۲۰۲۲ فینال این مسابقه در تورین ایتالیا برگزار شود
14. می 2022

شصت و ششمین دوره مسابقه آواز یوروویژن در اروپا

ANALYSEN VIDEO BEARBEI امسال هم شصت و ششمین دوره مسابقه آواز یوروویژن است و امروز چهاردهم ماه می ۲۰۲۲ فینال این مسابقه در تورین ایتالیا برگزار شود