Photo: Norbert Neetz
4. آوریل 2022

بیشتر متهمین تجاوز گروهی به دختر ۱۵ ساله سابقه مهاجرت دارند

حدود یک و نیم سال پیش دختر ۱۵ ساله‌ای در پارک شهر هامبورگ مورد تجاوز گروهی قرار گرفت. این حادثه به شدت هامبورگ را شوکه کرد و موج عظیمی از تنفر و تهدید‌ها را به راه انداخت، زیرا بیشتر متهمین سابقه مهاجرت داشتند.

پس از طرح اتهامات از سوی دادستانی در اواسط دسامبر، بخش کیفری اکنون اتهامات را پذیرفته و پرونده اصلی را در مورد جوانان آغاز کرده است. این بدان معناست که طبق سوابق، متهمین به ارتکاب جرم “به اندازه کافی مشکوک” به نظر می‌رسند. به گفته سخنگوی دادگاه، جلسه اصلی دادگاه قرار است در ۱۰ ماه می برگزار شود. 

یازده متهم به تجاوز گروهی در پارک شهر هامبورگ

گفته می‌شود که در شب ۱۹ سپتامبر تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰، یک دختر ۱۵ ساله بعد از یک جشن تولد خصوصی در پارک شهر راه خود را گم کرده و با گروهی از مردان جوان روبرو شده است. این جوانان به جای کمک به دختر مست، او را به سمت بوته‌ها کشیده و در آنجا او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد که چند مرد دیگر نیز سپس به دختر تجاوز کرده‌اند. متهمان بین ۱۸ تا ۲۲ ساله ظاهرا “به طرق مختلف، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف” به دختر تجاوز کرده‌اند. قربانی “به دلیل نوشیدن الکل” دیگر قادر به دفاع از خود نبوده است.

دفتر دادستانی به صراحت از “از تحقیقات پیچیده وقت‌گیر” خبر داد. قبلا نیز انتقاد‌هایی از طولانی شدن تحقیقات وجود داشت. یورگ فروهلیش، دادستان کل هامبورگ، در مصاحبه به روزنامه ابند‌بلت به شدت به این انتقاد‌ها اعتراض کرد. او گفت که بیش از ۴۰ مصاحبه صوتی و تصویری از شاهدان انجام شده و موارد متعدد دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. “مدارک DNA می‌تواند به برخی از متهمان ربط داده شود.” همچنین کیفرخواست دادگاه ۸۸ صفحه است. 

سابقه مهاجرت در بیشتر متهمین

پس از انتشار خبرها در مورد این پرونده، شبکه‌های اجتماعی از تهدید‌های به مرگ، توهین‌های نژادپرستانه، صحبت‌ از شکنجه‌‌های تخیلی افراد پر شد. گفته می‌شود که ده نفر از یازده متهم سابقه مهاجرت دارند. با وجود حساسیت موضوع بعید به نظر می‌رسد که دادگاه به صورت عمومی برگزار شود.