Photo: Jalal Hussaini
24. ژانویه 2022

هامبورگ در دوران کرونا نیز مهاجران را اخراج کرده است

دولت هامبورگ حتی در دوران کرونا مهاجرین را اخراج کرده است. نظر به گزارش NDR، فقط در سال گذشته ۹۶۹ نفر به کشور‌های اصلی خود یا کشور سوم اخراج شدند. نکته جالب توجه این است که تعداد اخراجی‌ها نسبت به دوران قبل از بحران کرونا چندان فرقی نکرده است. در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲۰۰ نفر اخراج شدند. بخشی از آنها نیز شامل کسانی بودند که به اصطلاح داوطلبانه به کشور خود برگشتند. 

پروازهای هوایی محدود، مرزهای بسته

تعداد اخراجی‌ها در سراسر کشور در ابتدای همه‌گیری کرونا کاهش یافت. بسیاری از کشورها پروازهای هوایی خود را محدود کرده و مرزهای خود را بستند. در نیمه اول سال ۲۰۲۰، در مجموع ۴ هزار و ۶۱۶ نفر در کل کشور اخراج شدند. اما این در صورتی است که سال گذشته این تعداد دوباره افزایش یافت و از جنوری تا جون ۲۰۲۱ حدود ۵ هزار و ۶۸۸ اخراجی در سراسر کشور به ثبت رسید. این خبر را روزنامه‌های گروه رسانه‌ای فونکه با استناد به وزارت کشور فدرال منتشر کردند. 

“پشت هر یک از این اعداد یک سرنوشت نهفته است”

کارولا انسلن از گروه پارلمانی حزب چپ در شورای شهر محاسبه کرد:« تقریبا هر دو هفته یکبار، یک صندلی در یکی از کلاس‌های هامبورگ برای همیشه خالی می‌ماند.»  سخنگوی پرواز و مهاجرت مرتبا تعداد اخراج‌شدگان را از اداره شهر می‌پرسد. به گفته انسلن،  نیز پشت سر این ارقام سرنوشت‌ انسان‌ها پنهان است. خانواده‌ها از هم جدا می‌شوند و بچه‌ها دوستان خود را از دست می‌دهند. 

خواسته: نگه‌داشتن به جای اخراج اجباری

بیشتر اخراجیان عمدتا به کشورهای اتحادیه اروپا که پناهجویان در بدو ورود در آنها ثبت شده‌اند و یا اینکه به کشورهای به اصطلاح امن مبدا مانند صربستان، رومانی یا بلغارستان انجام می‌شوند. به گفته انسلن، دولت هامبورگ بی‌رحمانه عمل می‌کند و از آزادی عمل خود استفاده نمی‌کند. این سیاستمدار خواستار تهاجم سیاستمداران برای نگه‌داشتن به جای این حمله برای برگشت دادن آنها شده است.