Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services
1. نوامبر 2021

وزیر امور اجتماعی مخالف بازگشایی مرکز واکسیناسیون هامبورگ

برای ملانی لئونارد وزیر امور اجتماعی هامبورگ، بازگشایی مراکز بزرگ واکسیناسیون برای دوز سوم واکسن که توسط وزیر بهداشت فدرال ینس اشپان درخواست شده، قابل بحث نیست. 

خانم لئونارد روز دوشنبه گفت “هامبورگ همین چهار هفته پیش مرکز بزرگ واکسیناسیون را کاملا بسته کرد و بازگشایی آن ممکن نمی‌باشد.”  گفته می‌شود که هنوز تیم‌های سیار واکسیناسیون و ۱۰ مرکز کوچک واکسیناسیون در شفاخانه‌های هامبورگ موجود هستند که در صورت نیاز امکان بزرگتر‌ شدن آنها وجود دارد. در کنار این موضوع، برای دریافت دوز سوم باید حداقل شش ماه از تزریق دوز دوم گذشته باشد که در این صورت امکان محاسبه میزان نیاز آسان خواهد بود. 

لئونارد خواستار قوانین واضح از طرف دولت فدرال است

لئونارد فکر می‌کند که تصمیم نشست ایالت‌های فدرال (بازگشایی مراکز واکسیناسیون) در مورد کرونا غیر ضروری می‌باشد. خانم لئونارد در ادامه روند افزایش آمار مبتلایان خواستار قوانین واضح‌تر برای مبارزه با کرونا از طرف دولت فدرال شد. “این بسیار مهم است که بوندستاگ آلمان قوانین مشخص مبارزه با کرونا را تصویب کند.” به عنوان مثال، الزامات ماسک در وسایل حمل و نقل عمومی یا هنگام خرید، آزمایش کرونا و ارائه گواهی واکسیناسیون یا مقررات مانند 2G و 3G. در ادامه خانم وزیر اخطار داد “بدون این موارد ما موفق نخواهیم شد.”

کمبود پرستار 

لئونارد هشدار داد که اگر نیاز به درمان کرونا حتی یک درصد افزایش یابد، احتمال آن می‌رود که عملیات روزمره بیمارستان‌ها لغو شوند. این برای بسیج نیروی درمانی برای مراقبت از بیماران کرونایی خواهد بود. حتی امکان آن می‌رود که در صورت لزوم انتقال بیماران به سایر ایالت‌ها ضروری باشد. زیرا بر خلاف سال گذشته که عمدتا تجهیزات فنی و تعداد تخت‌های مراقبت ویژه مسئله بود، اکنون همه چیز حول محور کادر پرستاری می‌چرخد. تخت به تنهایی بی‌فایده است. “شما برای مدیریت آن به پرستاران نیاز دارید که امسال نسبت به پاییز سال گذشته کمتر شده‌اند. “

Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services