نمایش فیلم‌های افغانی در سینمای هامبورگ و صحبت با فیلمسازان: در سینما متروپلیس هامبورگ چند فیلم کوتاه داستانی و مستند در دو شب به نمایش گذاشته شدند. موضوع این برنامه توجه به افغانستان و تحلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و هنری کشور بود.

31. اکتبر 2021

نمایش فیلم‌هایی از افغانستان در هامبورگ

نمایش فیلم‌های افغانی در سینمای هامبورگ و صحبت با فیلمسازان: در سینما متروپلیس هامبورگ چند فیلم کوتاه داستانی و مستند در دو شب به نمایش گذاشته شدند. موضوع این برنامه توجه به افغانستان و تحلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و هنری کشور بود.