Foto: Abbas Aldeiri
4. اکتبر 2021

قوانین جدید ورود به دانشگاه هامبورگ

سمستر جدید سال درسی در دانشگاه‌ هامبورگ شروع شده است. تمام دانش‌آموزان فقط در صورت داشتن گواهی واکسن کرونا، بهبود‌یافتگی یا تست منفی اجازه ورود را دارند.

محصلان دانشگاه هامبورگ بالاخره می‌توانند با شروع سمستر جدید به کلاس‌های درسی خود برگردند. به گفته مسئولین دانشگاه هامبورگ حدود دو سوم از کلاس‌ها به صورت رو در رو انجام خواهند شد. همچنین برای ورود قانون 3G اجرا می‌شود. هر دانش‌آموزی که قصد حضور در کلاس‌ها را دارد باید یا واکسن شده، بهبود یافته و یا تست منفی کرونا را داشته باشد. این مدارک در دانشگاه به عنوان Campus Pass ثبت می‌شوند. دانش‌آموزان Campus Pass را در بخش ورودی ساختمان اصلی و پنج محل دیگر در دانشگاه دریافت می‌کنند. برای آن نیاز به ثبت نام  آنلاین و آوردن مدرک شناسایی و گواهی واکسن، بهبودی و یا تست منفی می‌باشد، سپس دانش‌آموزان می‌توانند Campus Pass دیجیتالی خود را دریافت کنند. 

دانشگاه هامبورگ: محصلان نیاز به Campus Pass دارند

نظر به گفته مسئولین، کسانی که هنوز واکسینه نشده‌اند و یا مدرک بهبودی ندارند، برای دریافت Campus Pass حتما باید تست منفی کرونا داشته باشند. مراکز ثبت نام برای مدرک ورود از روز دوشنبه ۴ اکتوبر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. سمستر زمستانی به طور رسمی از اول اکتبر آغاز شده ولی کلاس‌ها از ۱۱ اکتبر شروع خواهند شد. نظر به ریاست اداری دانشگاه، دانش‌آموزان باید در همه وقت Campus Pass خود را همراه داشته باشند. بازرسان سیار در ساعات باز دانشگاه مدارک دانشجویان را بررسی خواهند کرد.

واکسیناسیون در داخل دانشگاه

اگر شما قصد دریافت واکسن کرونا را قبل از شروع سمستر دارید، امکان آن در داخل دانشگاه وجود دارد. صلیب سرخ آلمان بدون نیاز به ثبت نام، خدمات واکسیناسیون را با بیون‌تک و جانسن اند جانسن برای دو روز فراهم می‌کند. تاریخ‌های واکسیناسیون، دوشنبه ۴ اکتبر و دوشنبه ۲۵ اکتبر از ۱۲:۳۰ تا ۷:۳۰ بعد از ظهر می‌باشند.